Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca we Wrocławiu - 15.09.2021

W dniu 11 września 2021r. przy pięknej pogodzie odbyły się Okręgowe Dni Działkowca we Wrocławiu. Przebiegały one pod hasłem 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców. W uroczystości na terenie ROD „Marzenie” wzięło udział około 150 działaczy i wzorowych działkowców rodzinnych ogrodów działkowych okręgu we Wrocławiu, a także zaproszeni goście w osobach Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka, Burmistrza Miasta i Gminy Brzeg Dolny Pana Pawła Pirka i Wiceburmistrza Miasta i Gminy Góra Pani Magdaleny Głuszko.

 

Po odegraniu hymnu państwowego i hymnu Związku i przywitaniu uczestników uroczystości Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski wygłosił referat nawiązujący do Jubileuszu 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców. Przypomniał rok 1980 i podjęcie uchwały przez władze krajowe POD o usamodzielnieniu Organizacji i powołaniu do życia Polskiego Związku Działkowców, a następnie o podjęciu przez Sejm RP w dniu 06 maja 1981r. nowej ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, która formalnie umożliwiła działalność PZD. Zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój ogrodów działkowych w latach 1981 – 1990, w którym to okresie przybyło ponad 350 tysięcy dzialek i ponad tysiąc nowych ogrodów działkowych w kraju, a w okręgu wrocławskim blisko 60 ogrodów.

W swoim wystąpieniu wspomniał o zagrożeniach dla ogrodów w latach 90 – tych, które skutecznie zostały przez Związek i działkowców odparte i doprowadziły do nowelizacji w 1996 roku ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, mocą której Polski Związek Działkowców nabył w użytkowanie wieczyste tysiące hektarów, w tym w okręgu wrocławskim 1700ha. Zwrócił również uwagę na zagrożenia dla ogrodów i Związku po roku 2002, kiedy to wniesiono pod obrady Sejmu projekt ustawy o likwidacji ogrodów i PZD i tylko dzięki masowym protestom i wyrażaniu stanowiska na Kongresach PZD, projekt ten ostatecznie upadł. Prezes Okręgu szeroko omówił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, który praktycznie odebrał możliwość funkcjonowania Związku i ogrodów unieważniając większość przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r., w wyniku czego Polski Związek Działkowców zmuszony był do opracowania nowej, obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którą podpisało się niemal 1 milion osób, w tym w okręgu wrocławskim ponad 60 tysięcy. Ustawa ta po pokonaniu wielu przeszkód została uchwalona w dniu 13 grudnia 2013r. i dobrze służy działkowcom, ogrodom i Związku.

Prezes podkreślił rolę Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego, który od ponad 40 lat stoi na czele Związku i skutecznie kieruje Organizacją, skutecznie broni i chroni prawa działkowców i ogrodów, za co należą się słowa najwyższego podziękowania.

Podczas uroczystości Prezes Okręgu wręczył zasłużonym, długoletnim działaczom specjalne Dyplomy 40-lecia PZD, a następnie odznaczył grupę działaczy Związku odznaką „Za Zasługi dla PZD” i złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”. Odznaką „Za Zasługi dla PZD” przyznaną przez Prezesa Związku odznaczył również Prezydenta Wrocławia – Pana Jacka Sutryka, Burmistrza Miasta i Gminy Brzeg Dolny Pana Pawła Pirka i Burmistrza Miasta i Gminy Góra – Panią Irenę Krzyszkiewicz.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w swoim wystąpieniu podziękował za odznaczenie odznaką „Za Zasługi dla PZD”. Podkreślił, że to wysokie wyróżnienie zobowiązuje do dalszego udzielania wsparcia ogrodom działkowym - „wspierałem, wspieram i wspierać będę wrocławskie ogrody działkowe. Nie pozwolę na ich likwidację, mało tego – mamy w planach utworzenie kolejnych.”

Te wypowiedziane przez Pana Prezydenta słowa wzbudziły powszechny aplauz uczestników uroczystości. Prezydent Wrocławia przekazał na ręce Prezesa Okręgu piękną rycinę – pejzaż wrocławski oraz specjalne podziękowanie z okazji Jubileuszu 40-lecia PZD. Specjalny grawerton oraz bukiet kwiatów wręczyła Pani Wiceburmistrz Miasta i Gminy Góra.

W dalszej części uroczystości Prezes Okręgu wręczył przedstawicielom zarządów ROD puchary i dyplomy przyznane przez Prezesa Związku z okazji kolejnych jubileuszy ogrodów. Puchary i dyplomy wręczono przedstawicielom ROD „Oaza” (75 lat), ROD „im. St. Staszica” w Oławie (75 lat), ROD X-lecie (70 lat), ROD „Dobry Gospodarz” (60 lat), „ROD „Storczyk (45 lat), ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach (40 lat), ROD „Elektron (40 lat), ROD „Relaks” w Górze (40 lat).

Po przedstawieniu przez I Wiceprezesa OZ Pana Karola Pacanowskiego wyników okręgowego konkursu „ROD 2021” wręczono puchary, dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu, w którym I miejsce zajął ROD „Pod Dębem” w Miliczu, II miejsce zajął ROD „Rezeda” we Wrocławiu, a III miejsce zajął ROD „Raków” w Psarach. Kolejne miejsca zajęły ROD „Relaks” w Górze, ROD „im. St. Staszica” w Oławie, ROD „Marzenie” w Górze, ROD „Mozajka”, ROD „Dolinka”, ROD „Odra” we Wrocławiu, ROD „Niskie Łąki” w Miliczu i „Storczyk” we Wrocławiu.

Dyplomy i nagrody wręczono działowcom – uczestnikom okręgowego konkursu „Wzorowa Działka”, w którym I miejsce zajęła działka z ROD „Rezeda”, II miejsce działki z ROD „WZMOT”, „Piast”, „Oaza” we Wrocławiu i „Pod Dębem” w Miliczu, a III miejsce działka z ROD „Marzenie” w Górze. W konkursie udział wzięły 23 działki.

 

W trakcie uroczystości działkowcy i działacze wyrazili w swych wystąpieniach podziękowania za odznaczenia PZD, za udzielaną pomoc i współpracę, a Prezes ROD „Zdrówko” we Wrocławiu wręczył w imieniu działkowców ogrodu grawerton z podziękowaniem dla Prezesa Okręgu i nadaniem tytułu „Przyjaciela Ogrodu”.

Na zakończenie uroczystości Prezes ROD „Dalie” pięknie odśpiewał pieśń ze „Skrzypka na dachu”, a uczestnicy Okręgowych Dni Działkowca i Jubileuszu 40-Lecia PZD raczyli się potrawami z grilla, żurkiem oraz napojami chłodzącymi.

Prezes Okręgu zamykając uroczystości podziękował wszystkim przybyłym działaczom i działkowcom, życząc im dobrego zdrowia, dobrych plonów i zadowolenia z uprawy działki.

Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

Dyrektor Biura

mgr inż. Ewa Gaicka
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.