Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zakończenie kampanii sprawozdawczej w ROD na terenie Obornik, Szamotuł i Pniew - 14.09.2021

Rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane na terenie Obornik, Szamotuł i Pniew zakończyły w dniu 8 września 2021 roku kampanię sprawozdawczą. ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach w dniu 26 czerwca 2021 roku zapoczątkował  WZ, a ROD im. F. Nowowiejskiego w Szamotułach w dniu 8 września br. zakończył maraton sprawozdawczy w ogrodach.

Wszystkie walne zebrania odbywały się na świeżym powietrzu. Przebieg zebrań był zróżnicowany, gdyż w ubiegłym roku w pięciu ogrodach nie odbyły się statutowe zebrania. Dyskusja w większości jednostek dotyczyła:

  1. Organizacji zbiórki śmieci w ogrodach i ich kosztów,
  2. Stanu technicznego infrastruktury ogrodowej ( między innymi opłotowań, instalacji wodnych oraz elektrycznych),
  3. Celowości wykorzystania środków finansowych ogrodu,
  4. Potrzeby rozliczeń finansów ROD przez profesjonalne OFK ( naciski na uruchomienie OFK w Szamotułach),
  5. Poprawy funkcjonowania Zarządów ROD oraz ogrodowych Komisji Rewizyjnych,

Obsługujący WZ podkreślali rolę i znaczenie PZD w okresie minionych czterdziestu lat istnienia i rozwoju ogrodów.

Szczegółowa analiza przebiegu zebrań dokonana będzie podczas planowanego posiedzenia Kolegium Prezesów w najbliższych dniach września 2021 roku.

Jan Molski - obsługujący WZ

 

  

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.