Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX NADZWYCZAJNE UROCZYSTE POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE - 14.09.2021

Już od godz. 10:00 w dniu 9 września br., w Klubie Delta zaczęli pojawiać się uczestnicy, dla których przygotowany był poczęstunek w postaci napojów, kanapek, drożdżówek i ciast. Sekretariat prowadził rejestrację i udzielał informacji.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru okręgowego w rytmie marsza oraz odegraniem hymnu PZD. Otwierając posiedzenie, prezes Okręgu przywitał członków Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości w osobach:

- wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – pana Olgierda Kustosza wraz z dyrektorem biura Marszałka, panią  Dorotą Rybarską-Jarosz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

- Franciszka Cimoszko, byłego działacza władz okręgowych i długoletniego prezesa nieistniejącego już ROD 26 Kwietnia, zlikwidowanego pod budowę drogi.

- Franciszka Ozgę, byłego członka władz okręgowych i długoletniego i zasłużonego ROD Wiarus.

- redaktora Kuriera Szczecińskiego – pana Kamila Krukowskiego

- dyrektora biura posła Dariusza Wieczorka, panią Teresę Szymańską.

W imieniu wszystkich uczestników, serdecznie została powitana pani Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, która na uroczystości reprezentowała pana Eugeniusza Kondrackiego – prezesa PZD.

Uroczyste posiedzenie było związane głównie z jubileuszem 40 lecia PZD i 75 lecia polskiego ogrodnictwa działkowego na ziemiach pomorza zachodniego.

Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków, referat okolicznościowy wygłosił prezes Okręgu. Referaty tematyczne wygłosili:

- Józef Romanowski – I wiceprezes Okręgu nt. Współpracy z samorządami zarządów ROD i kolegiów

- Czesław Skonecki – wiceprezes na temat konieczności dalszego rozwoju ROD

- Justyna Sielicka – instruktor ogrodniczy Okręgu nt. Nasze ogrody na tle Europy.

Wystąpienia merytoryczne przeplatała pani Ewa Rogala odczytując okolicznościowe wiersze.

Po referatach nastąpił akt wręczenia sztandaru dla ROD Górki Ustowskie w Szczecinie – rówieśnika PZD.

Akt nadania sztandaru odczytała pani Maria Fojt, przyjęła od rodziców chrzestnych  pani Krystyny Gibaczek i Romana Krempskiego sztandar, który odpowiednim życzeniem przekazała prezesowi  zarządu ROD Romualdowi Chamera. Prezes po prezentacji sztandaru przekazał sztandar dla pocztu sztandarowego. Poczet w rytmie marsza dokonał prezentacji sztandaru dla uczestników posiedzenia.

Kolejnym aktem była dekoracja przez wicemarszałka województwa srebrną odznaką regionalną Gryfem Zachodniopomorskim następujące osoby:

- prezes Okręgu – Tadeusz Jarzębak

- wiceprezes Okręgu – Józef Romanowski

- przewodniczący OKR – Eugeniusz Rabuski

- były, długoletni sekretarz Okręgu – Edward Grabowski.

Marszałek Olgierd Kustosz, w swoim wystąpieniu odniósł się do spraw PZD z dużym uznaniem i zaoferował poszerzenie współpracy w formie spotkań roboczych. Przekazał jednocześnie życzenia wraz z pamiątkową grafiką TUTAJ.

Dyrektor  biura, pan Tomasz Olkuski odczytał uchwałę o wyróżnieniu Odznaką Za Zasługi dla PZD, nadaną panu Olgierdowi Kustoszowi i Zygmuntowi Dziewguciowi (nieobecny). Dekoracji odznaką dokonał prezes Okręgu.

W wystąpieniu gości, głos zabrała pani Teresa Zakrzewska, reprezentująca posła Dariusza Wieczorka, odczytując przesłane życzenia TUTAJ.

Prezes Okręgu odczytał życzenia przesłane przez przewodniczącą Sejmiku Województwa, panią dr Marię Ilnicką-Mądry TUTAJ oraz poinformował o życzeniach przewodniczącej Rady Miasta Szczecina, która nie mogła być obecna ale zaproponowała w terminie późniejszym spotkanie robocze. Swoje życzenia nadesłał również pan Jarosław Rzepa, poseł nas Sejm Rzeczpospolitej TUTAJ.

Gwoździem programu w wystąpieniu gości była relacja z I Zjazdu Delegatów POD, pani Marii Fojt, która przekazała serdeczne życzenia od prezesa Związku, a dla autentyczności przytoczyła cytaty z wypowiedzi delegatów Okręgu Szczecińskiego na I Zjeździe, co wywołało bardzo pozytywną reakcję wśród uczestników.

Prezes Okręgu podziękował za ciepłe wystąpienie i również przekazał od Okręgu najlepsze życzenia dla prezesa PZD – pana Eugeniusza Kondrackiego.

Po wystąpieniach gości, rozpoczęło się wręczanie dyplomów jubileuszowych nadanych przez prezesa Związku dla założycieli PZD oraz byłych i aktualnych działaczy.

 

Część przyznanych dyplomów, została już adresatom doręczona w czasie ogrodowych dni działkowca, a także na niektórych walnych zebraniach sprawozdawczych.

Na wniosek komisji uchwał i wniosków, została podjęta uchwała zatwierdzająca zmianę nazwy ROD Zawadzkiego w Gryfinie na Zielone Tarasy, uczestnicy przez aklamację przyjęli również rezolucję skierowaną do samorządów gmin oraz zarządów ROD.

Oficjalnie, po zakończeniu porządku, zamknięto obrady odprowadzeniem sztandarów i przystąpiono do poczęstunku okolicznościowym tortem wszystkich uczestników oraz wręczeniem pamiątkowych statuetek i jubileuszowych gadżetów.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio