Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

TYDZIEŃ SZKOLENIOWY w Delegaturze Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej - 13.09.2021

Ośrodek szkoleniowy Delegatury Rejonowej PZD Ruda Śląska wykorzystując okres umożliwiający zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami epidemiologicznymi przeprowadził cykl szkoleń stacjonarnych.

Jako pierwsze tj. 7 września przeprowadzono wyjazdowe szkolenie dla nowych działkowców Rudzkich ROD-ów.

Szkolenie dla nowych użytkowników działek zorganizowane zostało w postaci stacjonarnej, które zostało bardzo dobrze odebranie przez słuchaczy. Prezentację na temat „Prawa i obowiązki użytkowników działek w świetle przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD” przedstawił przewodniczący ośrodka szkoleniowego DR Sławomir Barwiak. Natomiast tematy: „Zagospodarowanie działki, uprawa, ochrona, zioła” omówiła Iwona Smieskol instruktor okręgowy społecznej służby instruktorskiej.

Z komentarzy po szkoleniu wynikało, że powrót do stacjonarnej formy szkoleń okazał się bardzo trafionym pomysłem.

Po zakończeniu szkolenia każdy obecny nowy użytkownik działki otrzymał zaświadczenie o ukończeniu powyższego szkolenia.

 

W kolejnym dniu tj. 8 września przeprowadzono naradę szkoleniową prezesów zarządów ROD połączoną z wręczeniem jubileuszowym ogrodom pucharów i dyplomów nadanych przez prezesa Okręg Śląski PZD w Katowicach Józefa Noskiego.

Ceremonii wręczania dokonał przewodniczący DR Józef Nawój z zaproszonym na naradę posłem Markiem Wesołym.

Przed uroczystym aktem wręczania głosu udzielono posłowi, który odniósł się do najistotniejszych spraw związku. Poseł Marek Wesoły zadeklarował podczas przemówienia dalszą współpracę oraz wsparcie dla ROD-ów w ich rozwoju na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Przedstawione zebranym zostały dotychczasowe działania jak i planowane. Na zakończenie poseł zadeklarował dalszą chęć współpracy oraz pomocy dla ogrodów i nie tylko zapraszając do kontaktów i spotkań czy to na terenie ogrodów czy w biurze poselskim.

 

Na zakończenie cyklu szkoleń tj. 9 września przeprowadzono szkolenie dla skarbników i kasjerów z terenu Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Celem spotkania było przede wszystkim przedstawienie najważniejszych zagadnień finansowo – księgowych mających znaczenie w pracy ogrodowej, w szczególności odnoszących się do sporządzanych sprawozdań finansowych ROD i polityki finansowej planowanej na rok 2022. W bloku tematów omawianych przez Panią Beatę Kampa–Florczyńską księgową OFK, były:

1.Prowadzenie kasy.

2.Sporządzanie Raportów Finansowych.

3.Sprawy składek ZUS i rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

  1. Zakończenie roku obrachunkowego i konieczne czynności z tym związane.
  2. Bilans i preliminarze finansowe.

6.Omówienie karty przychodów zleceniobiorcy do celów podatkowych.

Szkolenia w formie stacjonarnej będą kontynuowane do momentu wprowadzenia ewentualnych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

 

Opracował:

Przewodniczący Ośrodka Szkoleniowego DR

Sławomir Barwiak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio