Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD „PRZYSZŁOŚĆ” W ZABRZU - 03.09.2021

Na dzień 28-08-2021 r. Zarząd ROD „Przyszłość” w Zabrzu zaplanował na naszym ogrodzie dwa ważne wydarzenia. Jedno z nich to spotkanie z końmi, gdzie wszystkie chętne dzieci mogły zapoznać się z bliska ze zwierzętami, przejechać się w siodle po alejkach ogrodowych oraz nakarmić konie marchewką. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe figurki koni różnych maści. Znamienne jest to iż kilka dzieci chce skorzystać z nauki jazdy na konikach gdzie Pani Daria chętnie zapozna młodych adeptów ze sztuką jeździecką. Wszystkim uczestnikom pierwszego spotkaniu z końmi na ROD „Przyszłość dopisała piękna pogoda, wspaniała atmosfera i wiele radości na twarzach dzieci i dorosłych.

             

                                          

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród dla wyróżnionych działkowców za ich uprawę. Prezes ogrodu wspomniał o znamiennym wydarzeniu jakim jest Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Przytoczył w kilku słowach jego historię i najciekawsze tradycje, nadmienił o podejmowaniu przez PZD wszechstronnego działania na rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce poprzez propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie i działań na rzecz rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz umożliwienia działkowcom wykorzystywanie działek w celach ogrodniczych bądź rekreacyjno-wypoczynkowych. Zaproszony na uroczystość I wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach Pan Leszek Bucki wręczył odznaczenia dla wyróżnionych działkowców oraz przyznane nagrody rzeczowe dla działkowców którzy uprawiają wzorowo swoją działkę.

Skromne spotkanie z działkowcami podyktowane było z powodu panującej pandemii, niemniej bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i działkowcom za wspaniałą atmosferę oraz przybycie i jeszcze raz gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

opracował- Prezes Piotr Witkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.