Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 27 sierpnia 2021 r. - 30.08.2021

W dniu 27 sierpnia 2021 r. odbyło się - w trybie zdalnym, 22 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki.

W pierwszym punkcie porządku posiedzenia, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją nt. posiedzenia Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD, które odbyło się w dniu 20.08.2021 r. W posiedzeniu PZD reprezentowała Pani Maria Fojt– Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Anna Mioduszewska z biura Krajowej Rady PZD.

Pani Mirosława Marks-Główna Księgowa PZD przedstawiła szczegółową informacja nt. funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych według stanu na 30.06.2021 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał wnikliwej analizy i oceny stanu realizacji przez zarządy ROD i Okręgi uchwał Krajowego Zarządu PZD, zgodnie z którymi wszystkie ROD powinny przystąpić do OFK do dnia 31.12.2021 r. Krajowy Zarząd PZD w podjętej uchwale zawarł pełną ocenę, wnioski oraz opracował dalsze zadania dla Okręgów oraz zarządów ROD.

Z uwagi na to, że od dnia 14 czerwca br. przywrócona została możliwość organizacji walnych zebrań w ROD z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, Krajowy Zarząd PZD szczegółowo zapoznał się ze stanem ich odbywania na dzień 15 sierpnia br. Informację w tej sprawie przedstawił Marcin Juszczel z Wydziału Prezydialnego. Prezes PZD podkreślił wagę, rolę i znaczenie walnych zebrań dla prawidłowego funkcjonowania ROD, szczególnie po tak trudnym okresie i 2020 r., w którym w większości ogrodów walne zebrania nie odbyły się.

Krajowy Zarząd PZD zadecydował, iż w związku ze zbliżającym się upływem wydłużonego terminu odbywania walnych zebrań w ROD oraz niezadowalającymi wynikami w zakresie liczby odbytych zebrań, niezwłocznie wystosuje w tej sprawie odrębny komunikat, który opublikowany zostanie na stronie internetowej PZD.   

Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka w ROD” i przyznał 3 nagrody oraz wyróżnienia. Przebieg konkursu oraz prace komisji konkursowej, która powołana została przez KZ PZD, przedstawił Edward Galus – członek Krajowego Zarządu PZD, który przewodniczył komisji konkursowej. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe oraz specjalne dyplomy. Pełna lista nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników konkursu opublikowana została w odrębnej informacji na stronie internetowej PZD. Dodatkowy materiał znajdzie się również w miesięczniku „działkowiec” oraz w Aktualnościach Związkowych i Biuletynie Informacyjnym. 

Na posiedzeniu przedstawiona została również informacja nt. Okręgowych Dni Działkowca, które jak wynika z informacji przekazanych przez Okręgi PZD, odbędą się w 17 Okręgach. Szczegółową informację w tej sprawie przedstawiła Anna Mioduszewska z Wydziału Prezydialnego.

Prezes PZD przedstawił propozycje dotyczące możliwości odbycia w roku bieżącym Krajowych Dni Działkowca. Krajowy Zarząd PZD zdecydował, iż względu na pandemię oraz obowiązujące obostrzenia Krajowe Dni Działkowca odbędą się przy ograniczonej liczbie uczestników i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie regulacji prawnych ROD: „Wolność” i im. M.Reja w Bielawie, im. Huty Szkła „Ujście” w Ujściu, „Centralny” w Koszalinie oraz „Budowlani”, „Zacisze” oraz „Zelmerowiec” w Rzeszowie, a także „XX-lecia” w Słupsku i „Metalchem” w Kędzierzynie-Koźlu.

Krajowy Zarząd PZD przyznał również z Funduszu Samopomocowego pożyczki dla ROD: „Słoneczny” w Kaliszu, „Spółdzielca” w Trzciance, „Zorza” w Opalenicy, „Na Wzgórzu” w Działoszycach. Z Funduszu Rozwoju PZD przyznana została dotacją na zadanie inwestycyjne w ROD „Słoneczny” w Kaliszu oraz dotacja dla ROD „Park Piastów” w Częstochowie na budowę siedziby dla zarządu ROD.

Pan Bartłomiej Piech-Dyrektor Biura Prawnego przedstawił Krajowemu Zarządowi PZD informacje nt. przebiegu i ustaleń ze spotkania z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, którzy zwrócili się do Związku z propozycją nawiązania współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa w ROD.

Na zakończenie posiedzenie, Krajowy Zarząd PZD na wniosek jednostek terenowych PZD przyznał również 29 złotych odznak „Zasłużonego Działkowca” oraz 12 odznak „Za zasługi dla PZD”.

 

 

 

Przygotowała:

Anna Mioduszewska

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.