Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nowy Rodzinny Ogród Działkowy w Poznaniu otwarty - 26.08.2021

Data 25 sierpnia 2021 r. za[pisze się w pamięci działkowców nowo otwartego ROD Przy lotnisku na poznańskiej Głuszynie. Wybudowany przez miasto Poznań za kwotę około 6 mln zł   nowy ogród, na którym znajduje się 75 działek rodzinnych, przyjął działkowców ze zlikwidowanego ROD Zjednoczeni oraz 13 działkowców, którzy utracili działki w ROD Bogdanka a które zajmowali bezumownie na terenie będącym własnością  prywatnego właściciela. Niestety pojemność ogrodu nie zapewniła możliwości przydzielenia działek osobom chętnym spoza osób uprawnionych do otrzymania działki zastępczej.  Obok już urządzonego terenu ogrodu znajduje się jeszcze wolny teren, który jednak jest w planach miasta przeznaczony pod działki zastępcze dla przyszłych likwidacji.

Otwarcie nowego ogrodu, wyposażonego w infrastrukturę, na którą składają się nowoczesny Dom Działkowca z pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi, ogrodowa świetlica w kształcie ośmiokąta przypominająca plaster miodu, nowoczesny plac zabaw bogato wyposażony w urządzenia dla najmłodszych, sieć wodociągowa i elektryczna,  wyrównane i ładnie prezentujące się aleje ogrodowe, parking dla samochodów i miejsca pod kontenera na odpady komunalne. Działki zostały ogrodzone ładnym parkanem o wymiarach zgodnych z Regulaminem ROD. Całość tworzy obraz ogrodu XXI wieku.

Na uroczystość otwarcia ROD przybyli obok reprezentacji działkowców Zastępca Prezydenta Poznania Bartosz Gussz, Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Gerard Hajgelman, Katarzyna Przybysz z Wydziału Gospodarki Gruntami, projektantka ogrodu i kierownik budowy. Prezesa PZD reprezentował członek Zarządu Krajowego i zarazem prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Edward Galus. Przybyli także wiceprezes Okręgu Zenon Brzozowski, prezesi poznańskich ROD  Głuszynka, Sypniewo i 2 Armii WP oraz pracownicy biura Okręgu. Gości przywitał prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, który podziękował Prezydentowi za przekazanie PZD pięknego ogrodu, który stanie się wizytówka nowoczesnego ogrodnictwa działkowego. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że oddany ogród nie zabezpiecza oczekiwań mieszkańców Poznania, którzy nadal oczekują na utworzenie nowych miejsc pod ogrody działkowe dostępne także dla nich. Prezydent Bartosz Guss zapewnił, że miasto stara się w pełni wykonywać ciążące na nim obowiązki odtwarzania likwidowanych ogrodów i stara się, by nowy ogród spełnił oczekiwania działkowców. Zapewnił też , że podejmuje też starania, by spełnić oczekiwania mieszkańców na nowy ogród działkowy. Następnie podziękował za współpracę Okręgu przy projektowaniu ogrodu życzył działkowcom wielu radości z użytkowania działek. Zabierając głos w imieniu Prezesa PZD Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Edward Galus nawiązał do Jubileuszu 40-lecia PZD stwierdzając, że ogród jest pięknym prezentem uświetniającym Jubileusz. Podkreślił rosnące zapotrzebowani na dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie i znaczenie ogrodów w działaniach na rzecz ochrony klimatu, zdrowego środowiska i znaczenia działki w życiu rodziny.

Po odegraniu hymnu „Zielona Rzeczpospolita nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi a następnie odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Goście i działkowcy zwiedzili ogród i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Po zakończeniu oficjalnego otwarcia ogrodu działkowego rozpoczęło się pierwsze walne zebranie w nowym ROD. W walnym zebraniu uczestniczył Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, wiceprezes Okręgu Zenon Brzozowski oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego powołanego przez Okręgowy Zarząd, który dotychczas zajmował się zarządzaniem i organizacją nowego ogrodu działkowego. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jerzy Kucznerowicz przedstawił uczestnikom zebrania  dotychczasowe dokonania i prace wykonane na terenie ogrodu działkowego. Najważniejszym zadaniem walnego zebrania było powołanie organów statutowych PZD w ROD – zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów. Z powodzeniem powołano 5 osobowy skład zarządu ROD oraz 3 osobowy skład Komisji Rewizyjnej ROD. Po zatwierdzenie opłat ogrodowych na rok bieżący oraz uchwaleniu planu pracy i preliminarza finansowego walne zebranie zakończono.

Okręgowy Zarząd życzy wszystkim użytkownikom działek w nowym ogrodzie działkowym satysfakcji z pracy na działce i powodzenia w zagospodarowywaniu nowych działek, oczywiście zgodnie z Regulaminem ROD!

 

Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu

Agata Wróbel, Dyrektor Biura Okręgu

  

  

  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.