Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu apeluje do zarządów ROD - 09.08.2021

Pożary to problem, z którym borykają się Rodzinne Ogrody Działkowe w całej Polsce. Większość działkowców jest zdania, że problem pożarów pojawia się zimą, gdyż powodują je osoby bezdomne, szukające schronienia w działkowych altanach. Nic bardziej mylnego. Kwestia pożarów absorbuje głowy zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez cały rok, nawet wtedy, kiedy sezon jest w pełni, a ogrody przepełnione są działkowcami wypoczywającymi wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Niedogaszone NIELEGALNE ogniska, przewrócone grille, spięcia w instalacji elektrycznej, czy wyrzucone na przesuszone trawniki niedopałki to zaledwie część sytuacji, jakie mogą spowodować pożar na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przyjazd Straży Pożarnej na teren ROD jest konieczny nie tylko w przypadku pożaru. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu ostatnimi czasy na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Grudziądzu doszło do licznych zdarzeń, które wymagały interwencji zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wspomniane zdarzenia dotyczyły m. in. usuwania owadów, pożarów altan, a także pojazdów.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że niejednokrotnie czas podjęcia działań przez zastępu jednostek ochrony przeciwpożarowej wydłużał się z uwagi na brak możliwości dotarcia na miejsce zdarzenia, gdyż ciągi komunikacyjne nie mają zapewnionej odpowiedniej drożności.

Przypominamy, iż zgodnie z § 72 Statutu PZD za drożność alejek ogrodowych odpowiada zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego, w związku z czym to właśnie zarząd ROD winien egzekwować od działkowców przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów, które wystają poza granice działki wchodząc na aleje ogrodowe. Należy zwrócić również szczególną uwagę na pojazdy, które pozostawione na alejce niejednokrotnie całkowicie uniemożliwiają swobodny dojazd służb ratowniczych do działki.

W sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, bądź mienia liczy się każda minuta, która stracona może spowodować utratę życia działkowców, bądź liczne straty finansowe zarówno dla działkowców, jak i całego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiotowy problem - niedrożnych alei w ROD dotyczy nie tylko Grudziądza, wobec czego niniejsze pismo należy potraktować, jako apel do wszystkich zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD.

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.