Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydent Miasta Rzeszowa na spotkaniu z działkowcami - 05.08.2021

W dniu 2 sierpnia 2021 r. z inicjatywy Okręgu Podkarpackiego odbyło się spotkanie działkowców z ROD im. H. Wieniawskiego z Prezydentem Miasta Rzeszowa i przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg mające na celu przedstawienie działkowcom aktualnych planów dotyczących budowy drogi przez teren ROD im. H. Wieniawskiego. Ponieważ ROD im. H. Wieniawskiego nie dysponuje wystarczająco dużym terenem ogólnym, skorzystano z pomocy Zarządu sąsiedniego ROD „Zalesie”, który udostępnił własny plac przy domu działkowca.

W spotkaniu uczestniczyli:

Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa

Andrzej Maciejko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

Mirosław Kwaśniak – Radny Rady Miasta Rzeszowa

Jerzy Jęczmienionka – Radny Rady Miasta Rzeszowa

Mirosław Baran – Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji MZD

Robert Dygdoń – I Wiceprezes Okręgu Podkarpackiego PZD

Ewa Dykiel – Prezes Zarządu Komisarycznego w ROD im. H. Wieniawskiego

Witold Majchrowicz – Inspektor ds. terenowo-prawnych w OP PZD

oraz grupa około 50 działkowców z ROD im. H. Wieniawskiego. 

Dla poprzedniego Prezydenta Miasta połączenie Al. Krzyżanowskiego z ul. Wieniawskiego było priorytetem. W październiku 2020 roku ogłoszona została wstępna koncepcja przebiegu drogi łączącej osiedle Słocina z centrum miasta. Droga miała posiadać dwie jezdnie o długości ok. 1,3 km i szerokości 7 m każda, oświetleniem, przydrożną kanalizacją i przystankami autobusowymi. Inwestycja miała być zakończona w 2022 r. Tak zaprojektowana droga łączyła się z likwidacją ponad 70 działek rodzinnych oraz elementów infrastruktury technicznej w ROD im. H. Wieniawskiego.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 84/14/2004 „Zalesie przy ogrodach działkowych w Rzeszowie – część A” przewiduje budowę drogi publicznej głównej oznaczonej symbolem KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego. Przedstawiony projekt przebiegu drogi Okręg Podkarpacki przekazał Zarządowi Komisarycznemu w ROD im. H. Wieniawskiego w celu jej skonfrontowania z planem zagospodarowania ogrodu. Zadanie to nie zostało wykonane, ponieważ przygotowany przez poprzedni Zarząd ROD plan  miał wiele wad i nie mógł być zatwierdzony przez Okręgowy Zarząd Podkarpacki.

Działkowcy z ROD im. H. Wieniawskiego stanowczo stwierdzili, że jedynym rozwiązaniem jest takie poprowadzenie drogi, aby całkowicie ominęła teren ROD. Odrzucili przedstawione przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg propozycje zmiany projektu drogi na jednojezdniową i poprowadzenia jej w taki sposób, aby zajęła około 30 działek. Wskazali również, że nie zostali poinformowani przez swój Zarząd, które konkretnie działki miałyby być zajęte pod drogę i w jakim zakresie. 

Podczas poniedziałkowego spotkania ustalono, że działkowcy przede wszystkim zapoznają się z dokładnymi planami projektowymi przyszłej drogi, tak aby wiedzieli, którędy może ona przebiegać. Prezydent Miasta stwierdził, że takie decyzje nie mogą zapadać wyłącznie w urzędzie, mieszkańcy muszą o nich wiedzieć i uczestniczyć w konsultacjach.

Połączenie Al. Krzyżanowskiego z ul. Wieniawskiego zostało odłożone w czasie, przynajmniej o pięć sezonów uprawowych. W międzyczasie odbędą się szerokie konsultacje społeczne, planowanie i rozpisanie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Wszystkie propozycje przebiegu drogi, zgłaszane zarówno przez działkowców, jak i mieszkańców osiedla Słocina, zostaną przeanalizowane przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg. Prezydent Miasta potwierdził również, że definitywnie odstąpiono od planu budowy drogi przez aleję główną w ROD „Zalesie”. Tym samym trwająca blisko 11 lat batalia działkowców, Zarządu ROD i Okręgu Podkarpackiego o zachowanie ROD „Zalesie” w niezmienionym kształcie zakończyła się sukcesem.  

W sprawie rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących w granicach miasta Prezydent podjął już dwie decyzje. Pierwsza to wpisanie istniejących w mieście ogrodów do tworzonego obecnie studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego jako terenów ogrodów działkowych. Druga decyzja dotyczy tworzenia nowych ogrodów działkowych. Prezydent Miasta stwierdził, że miejskie służby sprawdzają już dostępność terenów, na których można byłoby stworzyć rodzinne ogrody działkowe.

 

 

I Wiceprezes OP PZD

Robert Dygdoń

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.