Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obornik/Szamotuły-walne zebrania sprawozdawcze na finiszu - 03.08.2021

Tegoroczna kampania sprawozdawcza w ROD została przesunięta w czasie. Zgodnie z ustaleniami RK PZD winna zakończyć się do 31 sierpnia 2021 roku.

Kolegium Prezesów ROD Oborniki/Szamotuły przygotowało ciała statutowe tutejszych ogrodów do odbycia zebrań w terminie czerwiec- lipiec bieżącego roku. Narady szkoleniowe organizowane przez OZ PZD w Poznaniu oraz przez Kolegium Prezesów, a także indywidualne spotkania szkoleniowe z prezesami, skarbnikami oraz przewodniczącymi komisji rewizyjnych ROD spowodowały, że przyjęty harmonogram zebrań w terenie został prawie w pełni zrealizowany. Na trzynaście ogrodów zlokalizowanych na terenie Obornik, Szamotuł i Pniew w jedenastu odbyły się zebrania sprawozdawcze, co stanowi   84,61 %  realizacji zadania statutowego.

Biorąc pod uwagę ubiegły rok , w którym ze względu na panująca pandemię COWID – 19 w pięciu ogrodach nie odbyły się WZ sprawozdawcze, obsługujący i Zarządy  ROD mieli dodatkową pracę, przygotowując podwójne dokumenty.

Wszystkie zebrania odbywały się na otwartym terenie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Czerwcowa i lipcowa pogoda sprzyjała plenerowym spotkaniom. W wielu ogrodach dominującym problemem było składowanie śmieci oraz  wysokość ich opłat. Opłaty ogrodowe w większości ROD kształtują się na poziomie ubiegłego roku.

W tutejszym Kolegium dojrzewa potrzeba obsługi finansowej ROD przez profesjonalny ośrodek finansowo-księgowy. Istnieje ogromna potrzeba wyposażania ROD w sprzęt komputerowy oraz mówi się coraz głośniej o potrzebie profesjonalnego zarządzania ROD. W większości ogrodów zebrania przebiegały w miłej i twórczej atmosferze.

 

Jan Molski/Oborniki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.