Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował Krajowy Zarząd PZD - 23.07.2021

W dniu 23 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej. W posiedzeniu zwyczajowo uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Prezes PZD omówił proponowaną tematykę X posiedzenia Krajowej Rady PZD, która obejmuje oprócz obowiązków statutowych, również bardzo ważne aktualne tematy dotyczące bieżącej działalności, a przede wszystkim walnych zebrań, co Krajowy Zarząd PZD jednomyślnie zaakceptował.

Krajowy Zarząd PZD wykonując obowiązki statutowe przyjął zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD i Okręgów PZD za rok 2020. Szczegóły sprawozdań przedstawiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks.

Ważnym tematem było podsumowanie działalności medialnej OZ PZD. Na podstawie informacji przekazanych przez OZ, KZ stwierdził, że mimo wzrastającego zainteresowania mediów rodzinnymi ogrodami działkowymi stopień współpracy OZ z nimi jest niewystarczający. Większa część OZ jest mało aktywna w mediach i nie wykorzystuje dostępnych w tym celu narzędzi. Dodatkowo KZ po przedstawieniu wniosków z przeglądu stron internetowych OZ, których prowadzenie w niektórych Okręgach powinno zostać poprawione i usprawnione, przyjął uchwałę w sprawie oceny działalności medialnej Okręgowych Zarządów PZD wskazując konieczne do wykonania zadania prowadzące do zintensyfikowania działalności w tym zakresie.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt zapoznała członków KZ z wynikami kontroli przeprowadzonymi w poprzednim tygodniu przez zespoły KKR w Okręgu Podkarpackim PZD oraz w ROD im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. Po szczegółowej analizie protokołów z kontroli, zostaną wydane przez Krajowy Zarząd PZD zalecenia dla OZ Podkarpackiego oraz w Kaliszu.

Krajowy Zarząd PZD podjął również uchwały w sprawach zmian w Rejestrze ROD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Elmont” w Lublinie  coraz „Młynarka” w Nakle nad Notecią, w sprawie stwierdzenia faktycznej likwidacji ROD „Jedność” w Świdwnie oraz wyrażenia zgody na likwidację części ROD „Tulipan” w Przemyślu.  Ponadto KZ wyraził zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania do nieruchomości o powierzchni 4,79 ha w Grudziądzu, który powiększy powierzchnię ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu.

Krajowy Zarząd PZD przyznał dotację z Funduszu Rozwoju na wykonanie elektryfikacji ogrodu dla ROD „Stokrotka” w Kutnie.

Z uwagi na to, że od dnia 14 czerwca br. przywrócona została możliwość organizacji walnych zebrań w ROD z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się ze stanem ich odbywania na dzień 18 lipca br., który nie jest zadowalający. Krajowy Zarząd PZD zadecydował, że na bieżąco będzie monitorował ten temat podejmując w razie potrzeby niezbędne decyzje. Ponadto temat walnych zebrań będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia KR PZD, które zostało zaplanowane na dzień 10 sierpnia br. 

 

 

ZRS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.