Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Łazarscy działkowcy zapraszają na “Sezon Ogródkowy” - 14.07.2021

Promowanie ogrodów działkowych, pokazywanie ich potencjału, a także spacery i podziwianie roślin oraz ogrodowej architektury. Tak wygląda pilotażowa odsłona akcji “Sezon Ogródkowy – spotkajmy się na działkach”.

Celem tej inicjatywy jest stopniowe otwieranie ogrodów działkowych na lokalną społeczność. W ciągu najbliższych kilku miesięcy na terenie ROD im. Kopczyńskiego i ROD im. Curie-Skłodowskiej, które znajdują się na Łazarzu, odbywać się będą konsultacje społeczne. Wezmą w nich udział działkowcy, przedstawiciele łazarskich instytucji, m.in. szkół, przedszkoli, klubów seniora oraz lokalnych organizacji.

“Sezon Ogródkowy” potrwa do końca września. Jego celem jest promowanie ogrodów działkowych jako terenów zieleni o cennych walorach przyrodniczych i społecznych, a także rozpoczęcie procesu ich otwierania na mieszkańców. Duży nacisk zostanie położony na diagnozę potencjału wybranych ogrodów. Planowany jest otwarty spacer badawczy, podczas którego będzie można posłuchać historii działkowców, zobaczyć ciekawą architekturę ogrodową czy wyjątkowe okazy roślin.

Poprzez aktywne włączenie działkowców i lokalnych instytucji, inicjatywa ma szansę stać się inspiracją do wspólnych interdyscyplinarnych projektów na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w innych częściach Poznania, czy też w innych polskich miastach. Rezultatem pilotażowych działań będzie m.in. katalog dobrych praktyk, który posłuży jako inspiracja dla innych ogrodów działkowych, które chcą otworzyć się na szersze grono użytkowników. Na koniec procesu zaangażowani interesariusze w drodze głosowania wybiorą dwa wydarzenia animacyjno-integracyjne, których organizacja zaplanowana jest na wrzesień tego roku.

Pomysłodawcą pilotażu jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w Poznaniu, a realizatorem Stowarzyszenie Zasiej. Działanie jest częścią międzynarodowego projektu Connecting Nature (Program Ramowy Horyzont 2020), w którym miasto Poznań jest partnerem.

“Sezon Ogródkowy” stanowi uzupełnienie programu dotacji udzielanych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa na modernizację infrastruktury ogrodowej, m.in. remonty świetlic i domów działkowca, wymianę ogrodzenia czy doprowadzenie prądu.

 

źródło : tenpoznan.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.