Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie dla nowych użytkowników działek w trybie on-line. - 06.07.2021

W dniach 1 i 2 lipca 2021 roku odbyła się kolejna tura szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzona w postaci webinarium. Była to ostatnia tura szkoleń prowadzona przed wakacjami. Szkolenie w takiej formie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w czerwcu 2020 roku i zostało bardzo dobrze odebranie przez słuchaczy. Obecnie szkolenia prowadzone są w oparciu o uchwałę numer 3/1/2021 Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD podjętą w dniu 1 lutego 2021 roku.

            Do udziału w webinarach zostali zaproszeni wszyscy nowi użytkownicy działek, zgłoszeni przez zarządy ROD od momentu odbywania się poprzedniego szkolenia. Wraz z zaproszeniem na szkolenie do działkowców zostały wysłane broszury tematyczne wydane przez Krajowy Zarząd PZD. Były to broszury dotyczące upraw sadowniczych, warzyw, ekologii, segregacji śmieci na działkach, racjonalnej gospodarki wodą czy uprawy ziół. Szkolenia mają charakter otwarty, dlatego mogą w nich uczestniczyć także inne zainteresowane osoby, chcące poszerzyć swoją wiedzę. W trakcie seminarium prowadzący jest widoczny dla słuchaczy, którzy mogą się z nim kontaktować (np. zadawać pytania) poprzez aktywny czat lub poprzez wiadomości prywatne. Dostępny jest również adres e-mail osoby prowadzącej szkolenie, na którego słuchacze mogą wysyłać swoje pytania. Przygotowane do takiej formy prowadzenia szkolenia prezentacje zostały stworzone w sposób przejrzysty, zawierają dużo zdjęć i praktycznych wskazówek dla działkowców. Uczestnicy mogą połączyć się z prowadzącym za pomocą przesłanego linku, który można uruchomić na każdym urządzeniu połączonym z Internetem np. przez komputer, tablet  lub smartfon wpisując go [link] w miejscu adresu strony.

            Prezentację na temat „Prawa i obowiązki użytkowników działek w świetle przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD” przedstawiła mgr inż. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD, natomiast temat: „Zagospodarowanie działki, uprawa, ochrona, zioła” omówiła mgr Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu. Oba bloki tematyczne cieszyły się dużym powodzeniem wśród słuchaczy. Prezenterki musiały przekazać swoją wiedzę w nietypowych warunkach, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych, potrafiły nawiązać kontakt z internautami, jednocześnie odpowiadając na pojawiające się pytania. Z zamieszczanych komentarzy wynika, że taka forma szkoleń okazała się bardzo trafionym pomysłem, ponieważ ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie ma możliwości prowadzenia tradycyjnych szkoleń, a jak najszybsze dotarcie z wiedzą do nowych działkowców jest bardzo istotne szczególnie w początkowym okresie użytkowania działki. Pozwala to uniknąć błędów w zagospodarowaniu działki, czy w zaplanowaniu upraw roślin jednorocznych i nasadzeń trwałych.

            W opisywanym wyżej cyklu szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzonego w formie webinarium brało udział łącznie 45 działkowców. Z ich komentarzy pisanych podczas trwania szkolenia wynikało, że nowa forma szkolenia została bardzo dobrze przyjęta, była czytelna i trafiała do słuchaczy. Uczestnicy dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi omawianych zagadnień z prowadzącymi podczas trwania spotkania on – line. Na zakończenie webinaru dziękowali za zorganizowanie tak nowoczesnego szkolenia i udostępnienia możliwości wzięcia w nim udziału.

            W trakcie odbywania się prezentacji uruchomiona została dodatkowa zakładka, w której uczestnicy seminarium wpisują swoje dane potrzebne do zweryfikowania ich obecności podczas trwania prelekcji. Z pozyskanych danych wynika, że w szkoleniu poza nowymi użytkownikami działek uczestniczą również działkowcy z dłuższym stażem, członkowie Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD oraz pasjonaci ogrodnictwa. Liczba tych osób stanowi około 9 % wszystkich uczestników spotkania.  

            Po zakończeniu cyklu szkoleń każdy obecny nowy użytkownik działki otrzyma na adres domowy zaświadczenie o ukończeniu powyższego szkolenia. Dodatkowo działkowcy ci otrzymają w przesyłce znaczek organizacyjny, który jest podziękowaniem za udział w szkoleniu oraz potwierdzeniem przynależności  do struktur Polskiego Związku Działkowców.

            Webinaria będą kontynuowane do czasu ustąpienia stanu epidemii, a być może
i później, równolegle ze szkoleniami stacjonarnymi.

 

 

Opracowała: mgr Blandyna Łubkowska

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.