Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Działkowcy walczą o swoje prawa

Wystąpienia z ROD dotyczące nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 29.06.2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Klimatu i Środowiska z uwagami i propozycjami do kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 28.01.2021

APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 22.06.2021

Informacja dla organów ROD i działkowców w sprawie aktualnych i projektowanych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD - 22.06.2021

Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” jest już w Sejmie RP - 24.06.2021

Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” po pracach w komisjach sejmowych - 28.06.2021

 

1. Wystąpienie działkowców ROD „Przy Torze” w Łodzi

2.  Pismo Zarządu ROD „Nad Strumykiem” w Ostrowcu Świętokrzyskim 

3. Pismo Zarządu ROD „Społem”  w Kielcach  

4. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z 29.06.2021 r. 

5. Kolegium prezesów ROD w Zambrowie

6. Pismo Zarządu ROD im. Tysiąclecia w Częstochowie 

7. Apel Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wodnik" w Toruniu z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

8. STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Adama Mickiewicza" w Toruniu z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

9. STANOWISKO Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Prząśniczka" w Toruniu w sprawie projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

10. STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Prząśniczka" w Toruniu z dnia 3 lipca 2021 roku w sprawie projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

11. Pismo Zarządu ROD im. B. Chrobrego w Oławie 

12. Pismo Zarządu ROD "Żywioł" w Wołowie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska  

13. Apel do Senatorów Członków Komisji Mediacyjnej Okręgowej Rady Łódzkiej PZD

14. STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Metron" w Toruniu z dnia 14 lipca w sprawie projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

15. Apel Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sprzętmel" w Toruniu z dnia 12 lipca roku w sprawie projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

16. List otwarty Karoliny Ciechomskiej- Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej PZD do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 17. Stanowisko Okręgowej Rady Łódzkiej z 13 lipca 2021 r.

18. Pismo członków Zarządu ROD "ZDRÓWKO" we Wrocławiu w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 07.06.2021 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

19. Pismo Zarządu  ROD "MACIEJKA" we Wrocławiu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

20. List do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

21. Stanowisko Zarządu ROD "Metalurg" w Częstochowie w sprawie uchwalanej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

22. STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "ODRA" w Brzegu Dolnym w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 7 czerwca 2021 r.

23. Stanowisko Komisji Rewizyjnej na Walne Zebrania Sprawozdawcze w ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

24. Apel do Marszałka RP Tomasza Grodzkiego uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Niezapominajka" w Grudziądzu w sprawie projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

25. STANOWISKO Walnego Zebrania Sprawozdawczego Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy " im. Bolesława Leśmiana" w Zamościu z dnia 24 lipca 2021 roku w sprawie uchwalonej przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

26. APEL  członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego "PRZEDWIOŚNIE" w Łodzi w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

27Stanowisko Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28. STANOWISKO Walnego Zebrania Sprawozdawczego Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy "Sasanka" w Dominowie k/Lublina z dnia 24 lipca 2021 roku w sprawie uchwalonej przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

29. Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko- Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

30. Apel Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 lipca 2021 r. do zarządów ROD i działkowców w sprawie projektu ustawy z dnia 7.06.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

31. Pismo Zarządu ROD im. Kisajno w Gutach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

32. Pismo Zarządu ROD im. Dzieci Głogowskich w Legnicy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

33. Stanowisko Kolegium prezesów ROD Miasta Gniezna i Powiatu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.