Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

"Zero Waste" w życiu i ogrodzie - 21.05.2021

"Zero Waste" w życiu i ogrodzie

Produkujemy znacznie więcej niż nam potrzeba, konsumujemy zbyt dużo i wciąż marnujemy… energię, czas i zdrowie.

„Zero waste” oznacza „brak marnowania”, a sama idea wywodzi się z coraz bardziej uświadomionej potrzeby dbania o nasze środowisko. To styl życia polegający na dostosowaniu produkcji do faktycznych potrzeb i ograniczeniu wytwarzania odpadów. Próbując zrozumieć problem marnowania, należy szerzej spojrzeć jak funkcjonuje społeczeństwo skupione na konsumpcji. Należy uświadomić sobie jak wpływa na środowisko ilość wyrzucanych rzeczy, opakowań, produktów żywnościowych oraz ogrom energii zużytej na ich wytworzenie i transport. Tylko od nas zależy czy wolimy „mieć czy Być?”.

5 R - Pięć reguł

Podstawowe zasady „zero waste”:

  1. refuse = odmawiać za każdym razem, kiedy oferuje nam się coś w plastikowym opakowaniu,
  2. reduce = ograniczać – otaczać się wyłącznie niezbędnymi i potrzebnymi przedmiotami,
  3. reuse = ponownie używać opakowań, pojemników, toreb, itp.,
  4. recycle = stosować recykling - segregować śmieci,
  5. rot = kompostować.

 

Prowadzenie ogrodu idealnie wpisuje się w ideę „zero waste”. Działając w sposób zrównoważony, można zapewnić sobie i innym lepszą jakość życia.

Własna produkcja żywności (owoców i warzyw), ogranicza nakłady energii związane z transportem i dystrybucją artykułów żywnościowych do punktów zbytu. Zmniejsza się też ilość zużywanych opakowań, w których sklepy przetrzymują i sprzedają produkty.

Poza tym prowadząc uprawę owoców i warzyw na własne potrzeby, pewne zabiegi można wykonywać ręcznie. Niewielki ogród o wzbogaconej różnorodności gatunkowej nie wymaga tak intensywnej pielęgnacji chemicznej, jak uprawy wielkoobszarowe. Dzięki temu zmniejsza się ilość zużywanych środków oraz odpadów niebezpiecznych.

Selektywna zbiórka odpadów to dzisiaj przykład świadomego korzystania z ogrodu. Tylko dzięki wspólnej, odpowiedzialnej postawie można chronić środowisko przed lawiną śmieci.

Dzięki sortowaniu papieru, szkła, tworzyw sztucznych (wraz z metalem), uzyskuje się  pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Posegregowane odpady należy wrzucać do oznaczonych pojemników występujących w kolorach: żółtym – metale i tworzywa sztuczne, niebieskim - papier i zielonym - szkło. Brązowy pojemnik to odpady biodegradowalne, które w warunkach ogrodów działkowych przeznacza się na kompost.

Kompostowanie to znakomita metoda na wtórne zagospodarowanie materii organicznej. W kompostowniku realizuje się idea Zero Waste. Podczas przekształcania materii organicznej w pełnowartościowy nawóz realizowane jest założenie, pełnego wykorzystania potencjału odpadów pochodzenia roślinnego oraz naturalnego obiegu materii.

Ogród działkowy to idealne miejsce do wytwarzania kompostu, który przywraca glebie utracone składniki oraz ożywia ją mikrobiologicznie. Cenny nawóz uzyskany w tym procesie, poprawia żyzność gleby i odnawia cykl życia.

 

Mniej plastiku w ogrodzie. Idąc na zakupy najlepiej mieć torbę wielokrotnego użytku, a w razie konieczności wybierać te z materiałów biodegradowalnych.  Papierowe torebki lub opakowania z tektury można ponownie wykorzystać w ogrodzie: osłonić glebę (ściółkować) lub dodać do kompostu. Celuloza zawarta w tekturze jest dobrą pożywką dla bytujących w kompoście drobnoustrojów.

Ponowne użycie osłonek i doniczek to również przejaw dbałości o środowisko przez ograniczenie produkcji odpadów.

DBAJMY O ŚRODOWISKO!

  • Poprzez ograniczenie konsumpcji, czyli kupując tylko te rzeczy, których naprawdę potrzebujemy.
  • Produkując lokalnie, poprzez uprawę roślin ogrodniczych na działce.
  • Wyrzucać tylko przedmioty, których nie da się ponownie wykorzystać.
  • Segregować odpady po to, aby łatwiej je przetworzyć.
  • Korzystać z mocy natury i odnawiać życie w kompoście.  

 

Anna Ewa Michowska, PZD Okręg w Lublinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.