Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy okręgowe

Konkurs "Piękno mojej działki " - 18.05.2021

Miasto Łomża, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przy współpracy z Okręgowym Zarządem Podlaskim PZD ogłasza drugą edycję konkursu “Piękno mojej działki”. Jego celem jest zaprezentowanie najpiękniejszych działek w łomżyńskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych również wykazanie społecznej, proekologicznej i prozdrowotnej roli działki przy jednoczesnym uzewnętrznianiu jej atrakcyjności zarówno w zakresie użytkowym, jak i rekreacyjno - wypoczynkowym.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy członek Polskiego Związku Działkowców użytkujący działkę w jednym z czterech łomżyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych ( ROD im. Jakuba Wagi, ROD "Aster", ROD "Wiarus" oraz ROD "Grobla").

Łomży. Można to zrobić do 14 czerwca tego roku. Następnie powołana komisja konkursowa (trzy osobowa) dokona przeglądu działek i ich oceny.

Ocenie poddane zostaną:

rozplanowanie i urządzenie działki, estetykę i stan techniczny, pomysłowość i oryginalność w doborze roślin ozdobnych, część rekreacyjno - wypoczynkową, wykorzystanie i rozplanowanie małej architektury, estetyka i stan techniczny altany, elementy proekologiczne na działce.

Przewidziano cenne nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca - kosiarkę elektryczną, drugiego miejsca - podkaszarkę, trzeciego miejsca kompostownik. Natomiast laureaci, którzy zajmą miejsca czwarte i piąte otrzymają zestawy narzędzi ogrodniczych.

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio