Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD z dnia 13 maja 2021 r. - 14.05.2021

W dniu 13 maja 2021 roku obyło się w trybie zdalnym 12 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD – Pan Eugeniusz Kondracki.

Prezes PZD podsumował przebieg VIII uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD z okazji rozpoczęcia obchodów Jubileuszu 40-lecia PZD, w którym udział wzięli również członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz zasłużeni działacze Związku. Krajowy Zarząd PZD pozytywnie ocenił przebieg uroczystego posiedzenia. Szczególnie docenione zostały osobiste wystąpienia działaczy Związku, którzy zaangażowani byli w tworzenie i rozwój PZD. Członkowie Krajowego Zarządu PZD podkreślili, że było to udane rozpoczęcie obchodów okrągłego jubileuszu i mimo zdalnej formy odbycia, dało się odczuć uroczystą i podniosła, pełną wspomnień atmosferę uroczystości. Krajowy Zarząd PZD uznał również ważną rolę i duże znaczenie przesłania Krajowego Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w z okazji 40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców, a także referatu Prezesa PZD wygłoszonego podczas posiedzenia.

Krajowy Zarząd PZD przyjął również sprawozdania finansowe za 2020 r. i preliminarze finansowe na 2021 r. Okręgów PZD we Wrocławiu i Toruńsko-Włocławskiego. Sprawozdania zbadane zostały pod kątem prawidłowości i zgodności z ustawą o rachunkowości oraz przepisami związkowymi przez właściwe organy PZD oraz zweryfikowane przez Wydział Finansów. Mirosława Marks Główna Księgowa PZD szczegółowo przedstawiła i omówiła sprawozdania i preliminarze.

Krajowy Zarząd podsumował również pracę biur okręgów PZD w ostatnich dwóch tygodniach kwietnia br. Z powodu epidemii w Związku stosowane są różne metody i modele pracy, co pozwala na stosowanie się do obowiązujących obostrzeń i zapewnia bezpieczeństwo działaczom, pracownikom i działkowcom, nie zakłócając bieżącego funkcjonowania struktur PZD. Informację przedstawiła Monika Pawlińska – starszy specjalista ds. kadr i administracji.

Po zapoznaniu się z odpowiedzią Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie objęcia działkowców i ogrodów działkowych Programem „Moja Woda”, Krajowy Zarządu PZD zdecydował, iż wystąpi do Ministra z pismem, w którym przedstawiona zostanie prawna argumentacja Związku, wskazująca, iż działkowcy powinni być beneficjentami tego programu.

Krajowy Zarząd PZD podjął również decyzje w sprawach częściowych likwidacji na cele publiczne ROD „Lustrzanka” w Wałbrzychu oraz ROD im. A. Mickiewicza w Korzuchowie. Procedura częściowych likwidacji przeprowadzona została zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych na cele publiczne. Interesy działkowców i Związku zostały prawidłowo zabezpieczone.

KZ PZD udzielił również dwóch dotacji do budowy sieci energetycznej w ROD im. T. Kościuszki w Jarocinie oraz budowy siedziby zarządu ROD „Bławaczek” w Grudziądzu. Temat likwidacji i dotacji dla ROD zreferowany został przez Mariolę Kobylińską - kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami.

Mecenas Tomasz Terlecki szczegółowo omówił przebieg narady radców prawnych i prawników zatrudnionych w PZD, która odbyła się w dniu 11 maja 2021 r. w trybie zdalnym, podczas której omówione zostały m.in. zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń od Wód Polskich, gospodarki odpadami, problemy związane z działalnością pozastatutową i prawną regulacją gruntów ROD. Krajowy Zarząd PZD ocenił wszystkie tematy i wnioski wynikające z narady i podjął decyzję w sprawie zadań dla okręgowych zarządów wynikających z narady radców prawnych i prawników obsługujących jednostki PZD, która została następnie przekazana do jednostek terenowych PZD.

Krajowy Zarząd PZD zajął się również tematem odbywania walnych zebrań w ROD w kontekście ostatnich decyzji Rady Ministrów RP dotyczących zniesienia i poluzowania obostrzeń obowiązujących w okresie pandemii. Krajowy Zarząd PZD na bieżąco monitoruje sytuację w kraju i podejmuje stosowne decyzję w zakresie możliwości odbywania walnych zebrań w ROD. Wszelkie decyzje Krajowego Zarządu PZD w sprawie odbywania walnych zebrań każdorazowo przekazywane są niezwłocznie do wszystkich Okręgów PZD i ogrodów działkowych.

 

 

Informację sporządzili:

Marcin Juszczel

Anna Mioduszewska

Wydział Prezydialny Biura Krajowej Rady PZD

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.