Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prawnicy działkowców dyskutowali o sprawach ROD - 12.05.2021

W dniu 11 maja 2021r. jednostka krajowa PZD zorganizowała naradę radców prawnych i prawników. W wydarzeniu przeprowadzonym w trybie on-line uczestniczyło łącznie 60 pracowników z jednostki krajowej i 26 okręgów PZD. Spotkanie otworzył pan Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. Zgodnie z przyjętą formułą, wstępu do poszczególnych tematów dokonali prelegenci, a uczestnicy mogli zabrać głos i podzielić się swymi uwagami i spostrzeżeniami podczas dyskusji. Wiodącymi tematami narady były kwestie:   

1. Postępowań związanych z odzyskiwaniem przez ROD środków z tytułu zawyżonych opłat wodnych – r.pr. Bartłomiej Piech - dyrektor Biura Prawnego PZD.

2. Regulacji prawnych dotyczących systemu gospodarka odpadami w ROD - r.pr. Monika Pilzak z Biura Prawnego PZD.

3. Regulacji stanów prawnych ogrodów w sytuacji konkurencji praw działkowców z prawami zakładów pracy uwłaszczanych na terenie ROD – r.pr. Bogusława Krystyjan z biura Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD.

4. Ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie ROD - r.pr. Tomasz  Terlecki zastępca dyrektora Biura Prawnego PZD.

5. Wykładni prawa dotyczącego usuwania drzew z terenów ROD - r.pr. Tomasz  Terlecki  - zastępca dyrektora Biura Prawnego PZD.

Ostatnim punktem narady była dyskusja, podczas której uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat problemów występujących przy obsłudze prawnej ogrodów i działkowców.

Spotkanie zamknął Prezes PZD. Podsumowując naradę pozytywnie ocenił jej merytoryczny poziom. Wyraził też przekonanie, że obsługa prawna ROD i działkowcom, jest jednym z istotniejszych zadań PZD, a wymiana doświadczeń wśród uczestników narady powinna wpłynąć na podniesienie jej poziomu. Dlatego też Prezes PZD stwierdził, że analogiczne spotkania winny być podejmowane w przyszłości.

 

 

 

                                                                                                               B. Piech

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.