Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zdalna uroczysta narada szkoleniowa Prezesów ROD w Zabrzu w dniu 06.05.2021r. - 11.05.2021

W dniu 06.05.2021 r. Delegatura Rejonowa w Zabrzu zorganizowała z okazji Jubileuszu 40-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców uroczystą naradę szkoleniową z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W spotkaniu wziął udział Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Śląskiego w Katowicach Pan Zenon Jabłoński. Członek Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego Pani Bożena Rybińska, Przewodniczący Delegatury Pan Leszek Bucki oraz Pan Zenon Jabłoński odnieśli się do obchodzonego Jubileuszu 40-lecia powstania PZD i rangi związku w dobie współczesnego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dzięki milionowej grupie działkowców jest największą organizacją społeczną w Polsce, o najdłuższej historii i ciekawej tradycji. Związek posiada potencjał i siłę do dalszego rozwoju ROD, do podejmowania wszechstronnych działań zagospodarowywania terenów ogrodów i działek, umożliwianie działkowcom wykorzystywania działek w celach ogrodniczych bądź rekreacyjno-wypoczynkowych. W swych wystąpieniach wspomnieli o długoletnich współpracownikach, którzy od ponad 30 lat działają i działali w strukturach Związku. Przykładem tej owocnej współpracy na przestrzeni ostatnich lat jest Pan Szymon Marczewski obecnie Prezes ROD „Webera” w Zabrzu, któremu należą się szczególne wyrazy szacunku i podziękowania za zaangażowanie w działalności na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

  

Przewodniczący Delegatury przypomniał wszystkim o trwających konkursach krajowych organizowanych przez Krajowy Zarząd PZD. Pierwszy konkurs to „Reportaż z ROD” gdzie udział mogą wziąć instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej na wszystkich szczeblach PZD, instruktorzy ds. ogrodniczych biur okręgów PZD oraz członkowie PZD, natomiast drugi konkurs pod nazwą „Najpiękniejsza działka w ROD 2021” adresowany jest do dla wszystkich osób, które posiadają prawo do działki w ogrodzie zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców. Na zakończenie przekazane zostały serdeczne życzenia i podziękowania dla wszystkich działkowców i ich rodzin za ciężka pracę i wytrwałość, za pielęgnowanie idei życia działkowego, aby nasze ogrody były jeszcze piękniejsze, tworzyły okazałe „oazy” terenów zielonych, a tym samym zielone płuca dla miast w Polsce. 

Opracował: Piotr Witkowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio