Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada on-line z księgowymi OFK i członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 04.05.2021

W dniu 26 kwietnia br. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbyła się narada z księgowymi Ośrodków Finansowo – Księgowych działających przy Okręgu Śląskim PZD. W naradzie wzięli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Wprowadzenie do narady przedstawił Prezes Okręgu Józef Noski, który podkreślił ważną rolę i funkcje jakie pełnią Ośrodki Finansowo – Księgowe na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na co dzień w swojej pracy OFK realizują wiele zadań, zapewniając pełną obsługę spraw finansowo – księgowych jakie dotyczą ROD i działkowców. Warto w tym miejscu podkreślić iż w przypadku Okręgu Śląskiego PZD, OFK funkcjonują już od prawie 20 lat, łącznie jest ich 11 w największych miastach województwa śląskiego, a swoim zasięgiem obsługują 559 ROD co stanowi 96 % wszystkich ROD na terenie działania Okręgu.

Naradę rozpoczęto od tematyki walnych zebrań w ROD, gdzie poruszono kwestie zasad odbywania walnych zebrań w związku z obowiązującymi obostrzeniami. W tym temacie omówiono również najczęstsze pytania pojawiające się ze strony ROD w związku z aktualną sytuacją m.in. dotyczące kwestii pobierania zaliczek na poczet opłat ogrodowych.

W dalszej części narady główna księgowa Okręgu Barbara Kozikowska omówiła sprawę sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych. Obecnie OFK aktywnie działają w celu sporządzenie sprawozdań, tak aby Zarząd ROD mógł przedstawić je na walnym zebraniu. W tym miejscu przypominamy również, aby Komisje Rewizyjne ROD sprawnie zrealizowały statutowy obowiązek wynikający z § 92 Statutu PZD w przedmiocie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego ROD za 2020r.

Kolejny temat dotyczył tematyki realizacji zadań inwestycyjnych przez ROD i omówienia problemu zgłaszania i rozliczania zadań inwestycyjnych w kontekście czynności podejmowanych przez Ośrodki Finansowo – Księgowe. Wypracowano rozwiązania mające na celu sprawniejszą wymianę informacji, tak aby również biuro Okręgu mogło wcześniej reagować i wyjaśniać z Zarządami ROD kwestię realizacji inwestycji.

Dyrektor biura Mateusz Macianty przedstawił także zasady i problematykę wdrażania programu PPK w ROD. Zwrócono uwagę aby OFK, które de facto mają informacje na temat zawieranych przez ROD umów zleceń, pomagały i informowały Zarządy ROD o ciążących na nich obowiązkach w związku z koniecznością podpisywania umów na zarządzenie PPK. Przypominamy, iż te Zarządy ROD które objęte są PPK miały obowiązek podpisania stosownych umów w terminie do 23 kwietnia.

Na zakończenie omówiono sprawy różne m.in dotyczące podzielonej płatności czy kwestii usprawnienia komunikacji z ROD. Wyciągnięto również wnioski ze zgłoszonych problemów. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ROD, którzy na co dzień realizują swoje statutowe zadania związane ze sprawami finansów ROD mieli okazją przysłuchać się poruszanej tematyce oraz wziąć udział w dyskusji.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio