Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD „Gajówka” świętuje 40 – lat istnienia - 04.05.2021

Rodzinne Ogrody Działkowe na terenach Śląska powstawały na terenach trudnych, nieużytkach czy terenach pokopalnianych. Jednak działkowcy dzięki swojej determinacji potrafili doprowadzić, aby tereny zachwycały pięknem. Powstawały nowe altany, tworzyła się infrastruktura ogrodowa, działkowcy sadzili nowe rośliny.

W bieżącym roku Polski Związek Działkowców obchodzi zacny jubileusz 40-lecia. Taki sam jubileusz obchodzi ROD „Gajówka”, który także powstawał w 1981 roku.

 

     

Położony w terenie Wodzisława Śląskiego ROD, powstał dzięki staraniom kopalni 1 Maja, która postanowiła zakupić teren ok. 8 ha od prywatnej osoby wraz z budynkiem mieszkalnym i przeznaczyć go pod działki wypoczynkowe dla swoich pracowników. Formalność związane z zakupieniem gruntów trwały przeszło 5 lat. Dopiero w 1981 roku po wytyczeniu dróg oraz częściowemu odwodnieniu terenu, geodeci zaczęli wytyczać działki.

Zawiązany w tym samym roku komitet założycielski w skład którego weszli: Stanisław Antoniewicz, Zygmunt Mazurkiewicz, Stanisław Klepek rozpoczął prace związane z przydziałem działek. To dzięki wytrwałości w/w osób ogród zaczął funkcjonować.

     

Obecny Rodzinny Ogród Działkowy „Gajówka” posiada 155 działek. Zarządem ROD od 30 lat kieruje Pan Janusz Jelonek.

Zarząd Ogrodu dokłada wszelkich starań, aby ogród był zadbany i piękny. W 2003 roku ogród zelektryfikowano, wymieniono instancję wodną w domu działkowca. Rok 2016 to kolejne inwestycje: parking dla działkowców, budowa boiska i powstanie placu zabaw dla najmłodszych odwiedzających ROD.

Zarząd ROD chętnie podejmuje realizację programów społecznych w ROD. Bierze udział w konkursach na szczeblu Okręgu jak i Krajowym. Do największych osiągnieć jakie do tej pory udało mu się osiągnąć to tytuł „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012 czy „Aktywny Zarząd ROD 2019”. Na podkreślenie zasługuję fakt, iż ROD włącza się w akcje zbierania żywności dla dzieci z domu dziecka w Gorzyczkach, zaprasza dzieci na lekcje przyrody i bale. W czasie epidemii ROD zbierał plastikowe nakrętki na potrzeby dzieci czy wspierał Dom dziecka.

     

Historia powstania oraz podejmowane działania są skrzętnie zapisywane w kronice ogrodu, której istnienie zapoczątkował Pan Karol Górecki. Działkowcy oraz sam Pan Karol włożyli wiele pracy i wysiłku w odtworzenie historii powstania ROD. Dziś jest to chluba ogrodu, wystawiana na imprezach ogrodowych i różnego rodzaju spotkaniach.

Niestety obecny czas nie sprzyja hucznym obchodom jubileuszy. Dlatego Zarząd ROD wystosował życzenia dla działkowców w sprawie uczczenia jubileuszu.

Zarządowi ROD życzymy dalszej wytrwałości w pracy na rzecz ogrodu, działkowcom zaś zadowolenia z posiadania działki.

Apel do działkowców ROD Gajówka

 

Tekst: Dominika Wojciechowska

Zdjęcia: Janusz Jelonek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.