Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada - 21.04.2021

Dziś, w dniu 20.04.2021r. Odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Okręgowej Rady PZD w Zielonej Górze. Statutowym obowiązkiem Okręgu PZD w Zielonej Górze jest przyjęcie sprawozdań za poprzedni rok oraz planów pracy i preliminarzy finansowych na rok bieżący. Z powodu pandemii obrady odbywały się w sposób zdalny za pośrednictwem łączy internetowych.

Zebranie zwołał i prowadził prezes Okręgu- Pan Marian Pasiński. W zebraniu wzięli udział członkowie Okręgowego Zarządu oraz przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracownicy biura OZ.

Dużym atutem zdalnej formy odbywania spotkań była możliwość bezpośredniego udziału w obradach prezesa PZD- Pana Eugeniusza Kondrackiego, który podzielił się z zebranymi, problemami i tematyką jaką aktualnie zajmuje się Jednostka Krajowa PZD. Prezes miał też okazje wysłuchać z jakimi sprawami borykają się członkowie zarządów ogrodów w Okręgu PZD w Zielonej Górze. Dużo uwagi poświęcono sprawom walnych zebrań, których realizacja w obecnych czasach musi być wstrzymana, oraz prowadzeniu inwestycji w ROD, których bez zgody walnego zebrania nie wolno podejmować. Prezes Związku mówił także o wielkim popycie na działki, zwłaszcza w dużych miastach. W tym kontekście pogratulował prezesowi Okręgu PZD w Zielonej Górze oraz jego współpracownikom inicjatywy budowy nowego rodzinnego ogrodu działkowego w Zielonej Górze. Przy tej okazji zwrócił uwagę, iż przedsięwzięcie nie było by możliwe bez dobrej współpracy z władzami Miasta. Prezes Eugeniusz Kondracki, przypomniał, iż Polski Związek Działkowców obchodzi w tym roku jubileusz 40 lecia, i z tej okazji zaplanowano szereg wydarzeń, przy tej okazji pozwolił sobie na przypomnienie zdarzeń oraz ludzi, którzy zapisali się w  historii Związku.

Po przedstawieniu materiałów sprawozdawczych oraz preliminarzy głos zabrała przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Kazimiera Daiksler, która pracę Okręgu w roku ubiegłym oraz zaplanowane na rok 2021 zadania oraz wydatki oceniła pozytywnie.

W trakcie dyskusji pozytywnie odniesiono się do rekomendacji oraz wytycznych dotyczących postępowania w dobie epidemii, opracowanych przez Jednostkę Krajową PZD. Zwrócono uwagę również na konieczność egzekwowania od przedsiębiorstwa Wody Polskie niesłusznie pobranych opłat z tytułu korzystania z własnych ujęć wodnych. Wszyscy zabierający głos w dyskusji potwierdzili iż popyt na działki znacznie wzrósł w ostatnich latach, a jego zaspokojenie powinno być jednym z głównych priorytetów organów Związku.

Okręgowa Rada przyjęła wszystkie proponowane uchwały. Skład OR PZD powiększył się o dwoje nowych członków, Panią Paulinę Martyniuk (prezesa ROD im. M, Kopernika w Nowej Soli oraz Pana Witolda Barczaka (prezesa ROD Nafta w Zielonej Górze).

Na zakończenie Prezes Okręgu Marian Pasiński zapowiedział kolejne narady i spotkania jakie odbędą się w najbliższym czasie z przewodniczącymi kolegiów prezesów oraz prezesami ROD. Wyraził przekonanie, iż kolejne obrady Okręgowej Rady uda się zorganizować już w sposób tradycyjny.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio