Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rodzinne Ogrody Działkowe w Nowogardzie otrzymają dofinansowanie z Urzędu Miasta - 19.04.2021

Jest to bardzo dobra wiadomość dla działkowiczów. Podczas spotkania burmistrza Roberta Czapli z Rafałem Paśko, Prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogardzie w dniu 16 kwietnia,   burmistrz podpisał porozumienie dotyczące przekazania dotacji. Podczas podpisania umowy obecni byli również: radny Stanisław Saniuk, Skarbnik Gminy Marcin Marchewka oraz zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wojciech Szponar. Udzielona dotacja przeznaczona jest na remont infrastruktury wodociągowej w dwóch alejkach ogrodów działkowych przy ulicy Zamkowej.

Podczas czwartkowej sesji (12 kwietnia br.), radni jednogłośnie poparli wniosek burmistrza o przekazaniu kwoty 10.000 zł Rodzinnym Ogrodom Działkowym w Nowogardzie, z przeznaczeniem ich na remont wysłużonej już instalacji wodnej. Zanim jednak pieniądze mogły być przekazane na ten cel, rada miejska musiała zając stanowisko, w sprawie uchwały, o którą zabiegał radny Stanisław Saniuk.

W Nowogardzie funkcjonują 4 ogrody działkowe, zlokalizowane w różnych częściach miasta. Prezesem nowogardzkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest Rafał Paśko.

Kiedy w 2018 roku pojawił się problem z rurami wodociągowymi początkowo działkowcy wykonywali remonty doraźne. W kolejnym roku z środków własnych przeznaczając kwotę 140 tys zł działkowcy rozpoczęli wymianę wodociągu. Teraz dzięki otrzymanej dotacji, będzie możliwa wyniana wadliwej sieci na kolejnych dwóch alejkach. Całkowita wartość inwestycji to 20 tys zł z czego 50 % jest to dotacja przekazana przez burmistrza Roberta Czapli.

Działkowcy to duża grupa społeczna. Obecnie w Nowogardzie jest 1150 ogródków działkowych zrzeszonych w ramach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wynika z tego, że co czwarta rodzina w mieście to działkowcy.

Chciałbym serdecznie podziękować w szczególności burmistrzowi  Robertowi Czapli oraz radnemu Stanisławowi Saniukowi. Ta dotacja była nam bardzo potrzebna, a dzięki staraniom tych dwóch osób, dziś została dopełniona formalność. Dziękuje też radnym, którzy zagłosowali za tą uchwałą, pozwalającą przyznać tą dotacje. - mówi Rafał Paśko prezes ROD w Nowogardzie.

Czasy w jakich się znaleźliśmy skłoniły ludzi do prowadzenia rodzinnych ogródków działkowych. Pandemia wymusiła na rodzinach taką właśnie formę rekreacji- mówi radny i zarazem działkowiec Stanisław Saniuk.

Marcin Grędan

źródło: www.nowogard.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.