Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie dla skarbników ROD w czasie pandemii - 13.04.2021

Panująca od roku pandemia COVID-19, zmieniła wiele dziedzin naszego życia, wymusiła również zmianę w systemie szkoleń, narad oraz spotkań, które pomagają nam zdobyć nową wiedzę, utrwalić już posiadaną, przedyskutować pojawiające się problemy. Stałe podnoszenie umiejętności jest dziś koniecznością. Dobrze przygotowani członkowie zarządów rodzinnych ogrodów działkowych to potencjał i dobry prognostyk na przyszłość. Dlatego w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD w dobie dynamicznych zmian spowodowanych pandemią, dokonano prawdziwej rewolucji. Wprowadzono nową rzeczywistość, przenosząc szkolenia, które zwykle odbywały się stacjonarnie do internetowej sieci. Wyzwaniem było zorganizowanie, ale również przekonanie i zachęcenie uczestników do nowej formy wirtualnych spotkań. Szkolenia w formie webinarium wprowadzono dla nowych działkowców, teraz kolej na zarządy ogrodów.

W dniach 8 i 9 kwietnia 2021 roku odbyły się szkolenia dla Skarbników ROD, w webinarium udział wzięło łącznie 97 osób. Wykład prowadzony przez Główną Księgową OZ - Marię Dąbrowską oraz Kierownika OFK Grudziądz - Małgorzatę Jasińską przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej, miał na celu przypomnienie najważniejszych aspektów gospodarki finansowej w ogrodach.

Wprowadzenia do szkoleń dokonał Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski, który przedstawił bieżące wydarzenia dotykające nasze ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Pan Prezes przypomniał o zbliżającym się święcie naszej organizacji - Jubileuszu 40 lecia PZD, który mimo panującej pandemii winien być godnie uczczony w ogrodach.

Narada szkoleniowa podzielona została na dwie części. W pierwszej, Główna Księgowa OZ PZD Pani Maria Dąbrowska, omówiła funkcjonujące fundusze w PZD, wskazała zarówno przychody, jaki i ich podział oraz wydatkowani. Czyli na przykład z którego funduszu możemy sfinansować zakup nagród w ogrodowym konkursie? Omówiono nowe obowiązki spoczywające na zarządach – czyli przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych, prawa i obowiązki oraz konsekwencje wynikające z nowych przepisów. Szczegółowo omówione zostały zasady przyznawania i rozliczania dotacji zarówno ze środków z Funduszu Rozwoju Okręgu, pożyczki z funduszu samopomocowego oraz dotacje z funduszu budowy siedzib PZD. Uczestnicy zapoznani zostali z programem dedykowanym ogrodom działkowym DGCS PZD System, ogrody z naszego okręgu chętnie korzystają z dobrodziejstw tego programu, ale o zaletach programu należy mówić przy okazji szkoleń, aby ci nieprzekonani zmienili zdanie i wybrali to co ułatwi im pracę.

Druga część szkolenia dotyczyła zadań jakie spoczywają na Skarbniku. Kierownik OFK p. Małgorzata Jasińska omówiła obowiązujące dowody kasowe, przedstawione zostały również najczęściej pojawiające się incydentalne przypadki nieprawidłowości w dokumentach przygotowywanych do księgowości. Omówiono obowiązujące zasady w kwestii podpisywania umów cywilnoprawnych oraz obowiązków z tego wynikających. Na prezentacji multimedialnej, która wzbudziła duże zainteresowanie przestawiono zasady przyznawania i rozliczania świadczeń zgodnych z Uchwałą 5/XXV/2018 roku. Podsumowując, webinarium było wspaniałym źródłem pogłębienia swojej wiedzy, zaangażowanie uczestników oraz słowa uznania są doskonałym motywatorem do dalszych działań.

Opracowanie:

Maria Dąbrowska - Główna Księgowa OZ PZD,

Małgorzata Jasińska - Kierownik OFK Grudziądz

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio