Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pożar na działkach w Dolicach - 12.04.2021

Pożar wybuchł w sobotni wieczór. Fot. OSP Dolice. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach gasili pożar na działkach. Pożar na działkach wybuchł ok. godz. 21.30. - Zostaliśmy zadysponowani do płonącej trawy na ogródkach działkowych w Dolicach, przy wyjeździe w kierunku Stargardu - relacjonują doliccy strażacy z OSP.

- Do działań udaliśmy się zastępem GBA 2,5/16 z pełną obsadą. Pożar udało się ugasić przy pomocy tłumic i szpadli. Po około 30 minutach powróciliśmy do strażnicy.

Strażacy i leśnicy apelują, by nigdzie nie wypalać traw.

- Pod względem zagrożenia pożarowego wczesna wiosna jest to jeden z najniebezpieczniejszych okresów w ciągu roku - mówią przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. - Zazwyczaj właśnie wtedy odnotowuje się największą liczbę pożarów. Jest to okres, gdy nie ma jeszcze roślinności zielonej, a suche trawy są często wypalane.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie od początku roku wybuchło 20 pożarów, na powierzchni 0,69 ha. Dodatkowo leśnicy interweniowali przy 2 pożarach traw i nieużytków bezpośrednio zagrażających lasom.

-Każdego roku wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się okres niekontrolowanego wypalania traw - mówi Maciej Lipka z RDLP w Szczecinie. - Na łąkach, nieużytkach, w przydrożnych rowach i na miedzach pojawiają się niszczące płomienie. Wypalanie traw przynosi niepowetowane straty w środowisku przyrodniczym. Wysoka temperatura powstająca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych warstw gleby. Giną liczne drobnoustroje glebowe uczestniczące w procesie rozkładu i mineralizacji materii organicznej. Wiele zwierząt, nie mając możliwości ucieczki pali się żywcem. Giną owady i ich formy przetrwalnikowe, ptaki, ich gniazda i lęgi, żaby, ślimaki oraz inne zwierzęta. W trakcie wypalania traw płomienie niszczą miejsca bytowania wielu zwierząt, m.in. kuropatw, bażantów, saren.

Informacje RDLP w Szczecinie

Wypalanie traw jest zabronione na podstawie art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Zabrania on wypalania roślinności na obszarach łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk lub szuwarów. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie przewidziane w art. 82 ustawy kodeks wykroczeń, z dnia 20 maja 1971 roku, art. 163, 164, 181 ustawy kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku zagrożone karą grzywny, aresztu a nawet wieloletniego więzienia. W przypadku przerzutu ognia na tereny leśne i spowodowanie pożaru lasu oraz przylegających zabudowań sankcje mogą być bardziej dotkliwe.

Leśnicy apelują, aby w przypadku zauważenia pożaru, dzwonić pod numer 998 lub 112.

źródło : wiadomosci.rii.pl

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio