Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Poznaniu w 2021 roku - 25.03.2021

Pierwsze w 2021 r. posiedzenie Okręgowej Rady, jakie odbyło się 23 marca, otworzył Prezes OZ Zdzisław Śliwa. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć 9 Prezesów ROD, którzy odeszli od nas w minionym roku. Prezes Okręgu powitał uczestników obrad oraz gości, którzy przyjęli zaproszenie na zdalne posiedzenie Okręgowej Rady: Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego, a następnie przedstawił funkcjonowanie Związku i ogrodów w czasie pandemii. W swoim wystąpieniu podkreślił, że ograniczenia obowiązujące od roku, nie pozwalają na organizowanie spotkań, szkoleń czy walnych zebrań, jednak ogrody muszą funkcjonować w sprawach bieżących. Prezes OZ zauważył, że pomimo pandemii wiele ROD wykonało zadania inwestycyjne w roku 2020. Działalność inwestycyjna była możliwa dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, np. z Urzędu Marszałkowskiego.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał członkom Rady Okręgu informację odnośnie zasad obowiązujących podczas tegorocznego naboru wniosków na dofinansowanie infrastruktury w ROD. Poinformował również, że w tym roku Województwo przekaże na ten cel 2 miliony zł.

Głos zabrał również Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który bardzo dobrze ocenił działania Urzędu Wojewódzkiego na rzecz ogrodów działkowych w Wielkopolsce. Podkreślił, że wykonane w ROD inwestycje poprawiające infrastrukturę działkową służą działkowcom. Wyraził również uznanie za tegoroczne środki przeznaczone przez Urząd Marszałkowski. Zachęcał zarządy ROD do składania wniosków i wykorzystywania funduszy zewnętrznych na rzecz ROD. Prezes Związku z okazji mijającego w bieżącym roku 40-lecia Związku przypomniał początki PZD. Zapraszał do udziału w ogłoszonym z okazji jubileuszu konkursie Związkowym dotyczącym powstawania ogrodów działkowych i początków Związku. Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim osobom działającym na rzecz ogrodów, szczególnie w trudnym okresie pandemii.

Uczestniczący w posiedzeniu Rady Okręgu Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, mając nadzieję na poprawę sytuacji epidemicznej w kraju w ciągu roku, już zapowiedział plany Miasta względem ogrodów działkowych, takie jak Białe Soboty.

W porządku posiedzenia znalazło się sprawozdanie Okręgowego Zarządu PZD za rok 2020. Temat omówił Prezes OZ Zdzisław Śliwa, który przedstawił wszystkie zagadnienia zawarte w sprawozdaniu OZ. Prezes zauważył, że z powodu pandemii nie udało się zrealizować planu finansowego Okręgu, Okręgowych Dni Działkowca, tradycyjnych szkoleń dla działkowców, szkoleń dla instruktorów SSI czy spotkań w ramach kolegiów. Prezes podkreślił, że wiele działań zostało zrealizowanych pomimo utrudnień w kontaktach bezpośrednich. Część działań przeniesionych zostało do systemu komunikacji on-line lub kontaktów telefonicznych.

Bilans Okręgu i preliminarz na rok bieżący przedstawiła skarbnik Aneta Wicher. Omówiła wydatki Okręgu w roku 2020, podkreślając, ze finanse Okręgu zamknęły się wynikiem dodatnim, co spowodowane było ograniczeniem tradycyjnej działalności Okręgu, w tym spotkań i przejazdów członków OZ i OR. Bilans i preliminarz finansowy Okręgu pozytywnie oceniła Okręgowa Komisja Rewizyjna, w której imieniu wypowiedział się Edmund Derwich.

Plan pracy na rok bieżący przedstawił prezes OZ. Do planu pracy wpisano niektóre działania, których realizacja zależeć będzie od dopuszczalnych możliwości wynikających ze stanu epidemii w kraju. Prezes przekazał, że obchody jubileuszu 40-lecia PZD przewidywane są na maj i czerwiec, ale z pewnością w rodzinnych ogrodach działkowych będą przedłużone na miesiące jesienne. Prezes zaapelował do zarządów ROD, aby w  roku bieżącym ROD uregulowały sprawę poboru wód podziemnych. Prezes zaznaczył, że Okręg będzie prowadził swoją działalność statutową oraz podejmował niezbędne działania wynikające z bieżących potrzeb.

W ramach przygotowania do walnych zebrań Prezes Okręgu przedstawił dokumenty na walne zebrania przygotowane przez Jednostkę Krajową PZD. Obecnie nie można organizować spotkań powyżej 5 osób, dlatego zarządy ROD powinny nastawić się na zwołanie walnych zebrań latem, kiedy należy liczyć na poluzowanie obostrzeń epidemicznych. Walne zebrania w tym roku można organizować wyłącznie w trybie określonym w statucie PZD, w tym konferencje delegatów, które są szczególnie zalecane dla dużych ogrodów liczących powyżej 300 członków zwyczajnych PZD.

Przygotowanie do szkoleń aktywu przed kampanią sprawozdawczą omówiła dyrektor biura Agata Wróbel. Planowane są szkolenia w trybie zdalnym w okresie poświątecznym.

Uzupełniono wakat w składzie Okręgowej Rady. Nowym członkiem Rady Okręgu został Zdzisław Stępiński – prezes ROD „Pod Kasztanami” w Poznaniu.

Okręgowa Rada podjęła uchwały zatwierdzające sprawozdania OZ oraz plan pracy
i preliminarz na rok bieżący.

Na posiedzeniu OR przedstawiono również propozycje nazwy dla nowo powstałego ROD na poznańskiej Głuszynie. Decyzją członków OR nowy ROD uzyskał nazwę „Przy Lotnisku”.  

Gł. specjalista ds. ogrodniczych
dr Magdalena Klessa - Kiec

   

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.