Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Z WICEPREZYDENTEM LESICKIM O NOWYM ROD W ZIELONEJ GÓRZE - 18.03.2021

Dziś (17.03.2021r.) Prezydent Dariusz Lesicki gościł prezesa Okręgu PZD w Zielonej Górze- Mariana Pasińskiego. Głównym problemem z jakim prezes okręgu zwrócił się do prezydenta jest zaspokojenie wzmożonego popytu na działki w ROD w Zielonej Górze. W Mieście (licząc przyległe miejscowości jak Wilkanowo, Droszków i Świdnice) dostępnych jest nieco ponad 7500 działek, wszystkie są zajęte. Okazuje się, że zdobycie działki już zagospodarowanej również stanowi wielkie wyzwanie, z uwagi iż wszystkie wystawione oferty są natychmiast rozchwytywane. Wzmożony popyt wpływa na ceny i powoli działka w ROD staje się dobrem luksusowym. Władze Zielonej Góry wraz z Polskim Związkiem Działkowców w odpowiedzi na taką sytuację są zobowiązane do podjęcia stosownych działań. Prezes Okręgu wraz Prezydentem Lesickim uznali, że teren o którym od jakiegoś czasu już się mówiło powinno się zagospodarować i przeznaczyć na nowy ogród. Władze Miasta wstępnie wytypowały „Złotą Polanę” w Zielonej Górze, teren znajdujący się w północnej części Zielonej Góry, w lesie między osiedlem Czarkowo, a Chynowem (około 25ha). Zdaniem Prezesa Okręgu Mariana Pasińskiego, lokalizacja ta ma olbrzymi potencjał z uwagi na dynamiczny rozwój „Czarkowa” oraz innych osiedli wzdłuż Trasy Północnej. O ile przedsięwzięcie uda się sfinalizować, to Zarząd Okręgu zakłada, iż nie będzie żadnego problemu z nabywcami, którzy znajdą tam swój kawałek zieleni.

W Zielonej Górze dobra atmosfera dla ogrodów działkowych oraz przychylność władz do tej formy rekreacji obserwowana jest od wielu lat. Od roku 2019 Miasto wspiera ogrody działkowe dotacją w kwocie 300tyś zł/rocznie. Dzięki temu udało się zmodernizować infrastrukturę prawie we wszystkich zielonogórskich ogrodach. Również na rok 2021 dotacja w tej wysokości jest zaplanowana w budżecie Miasta. W trakcie dzisiejszego spotkania prezes Okręgu omówił z wiceprezydentem Lesickim sprawy związane z uruchomieniem dofinansowania. O szczegółach zostaną poinformowani prezesie ROD podczas planowanego kolegium prezesów ROD zielonogórskich.

Obecny na spotkaniu dyrektor biura OZ- Rafał Hawryluk poruszył temat wywozu odpadów z ROD, na podstawie znowelizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście Zielona Góra. Z uwagi, że w ogrodach należy już powoli dopinać preliminarze wydatków na bieżący rok, zarządy powinny wiedzieć jakie należy zaplanować koszty na wywóz odpadów z terenów ogrodów. Prezydent zapewnił, iż odpowiedni departament UM udzieli wszelkich niezbędnych wyjaśnień odnośnie interpretacji nowych przepisów.

Dobra współpraca Polskiego Związku Działkowców z władzami Zielonej Góry zaowocowała już w przeszłości niejednokrotnie. Można mieć dużą nadzieje, iż również tym razem uda się zrealizować ustalenia, co będzie z korzyścią dla działkowców oraz mieszkańców Zielonej Góry, dla których działka pozostaje na razie w sferze marzeń.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.