Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przedstawiciele DR w Rudzie Śląskiej z wizytą u Prezydenta Świętochłowic - 18.03.2021

Członkowie Delegatury Rejonowej PZD Ruda Śląska, jako przedstawiciele rudzko-świętochłowickich ogródków działkowych odbyli spotkanie 12 marca Prezydenta Miasta Świętochłowice Panem Danielem Begerem. To było dobre spotkanie, budujące pozytywne relacje. Rozmawialiśmy m.in. o planach dożynkowych.

Prezydent, jako czynny działkowiec, doskonale zna problemy związane z użytkowaniem ogródków działkowych. Jak wiemy, pandemia sprawiła, że powstał swoisty boom na działki w ROD. Dlatego też, miasto Świętochłowice planuje zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tak, aby zwiększyć ich liczbę.

                             

Ogródek działkowy to miejsce grządek z warzywami, owocowych drzewek, czytania na trawie w cieniu lub grillowania i jak stwierdził Pan Prezydent to dobre miejsce do relaksu.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele delegatury Józef Nawój, Iwona Smieskol oraz Sławomir Barwiak gorąco podziękowali Panu Prezydentowi za realne i wymierne finansowo wsparcie Świętochłowickich ROD. Wymiar współpracy samorządu z działkowcami pozwala na konsekwentne wsparcie inicjatyw poprawiających wygląd jak i całą infrastrukturę ogrodów będących do dyspozycji nie tylko działkowców, ale wszystkich mieszkańców miasta.

 

Opracował:

Sławomir Barwiak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.