Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Działalność na rzecz lokalnej społeczności i integracja społeczna w rodzinnych ogrodach działkowych PZD Okręgu w Lublinie - 05.03.2021

Wielokierunkowa działalność zmierzająca do otwierania ogrodów dla lokalnej społeczności stale przybiera na znaczeniu. Działkowcy wiedzą coraz lepiej w jaki sposób zaangażować do wspólnych działań lokalną społeczność i zaprosić do ogrodu dzieci, młodzież oraz osoby reprezentujące różne środowiska - nie zawsze związane z ogrodnictwem działkowym.

Działalność na rzecz dzieci z placówek edukacyjnych

W centrum uwagi działalności prospołecznej ROD już od dużego czasu znajdują się dzieci i młodzież szkolna, która chętnie bierze udział w organizowanych specjalnie dla nich wydarzeniach o charakterze edukacyjnym oraz festynach i zabawach integracyjnych. W tym zakresie przodują ogrody „Piotruś” w Styrzyńcu, „Drzewiarz”, „Malwa” i „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej, „Plon” w Puławach, „Kolejarz” i „Plon” w Chełmie, „Przyszłość”  w Tomaszowie Lubelskim, im. Obrońców Westerplatte w Świdniku oraz ROD im. I. Kosmowskiej w Lublinie.

Zarządy ROD udostępniają w tym celu infrastrukturę na terenach ogólnych ogrodów, otwierają ścieżki edukacyjne, prowadzą inwestycje związane z budową i modernizacją placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.

Lokalne żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe chętnie korzystają ze stworzonych przez działkowców możliwości poznawania ogrodowych nasadzeń oraz prowadzenia własnych grządek. Podczas zielonych lekcji na łonie natury przedszkolaki i uczniowie z Białej Podlaskiej, Styrzyńca, Chełma i Lublina poznają wartość przyrody ożywionej i obserwują jak zmienia się w ciągu roku świat roślin i ogrodowej fauny.

Współpraca obejmuje m.in. następujące placówki edukacyjne:

- Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej;

- Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białej Podlaskiej;

- Przedszkole Samorządowe nr 16 w Białej Podlaskiej;

- Przedszkole Samorządowe nr 17 w Białej Podlaskiej;

-  Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 5 w Białej Podlaskiej

- Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła Bez Barier” w Białej Podlaskiej;

- Przedszkole Miejskie nr 11 w Chełmie;

- Przedszkole Miejskie nr 15 w Chełmie;

- Niepubliczny Żłobek Integracyjny „Jacuś” W Chełmie;

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Lublinie.

                               

     Lekcja przyrody w ROD „Drzewiarz” w Białej Podlaskiej dla dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białej Podlaskiej Fot. Ewa Puczko                            

                              

Fot. Ewa Puczko

Rodzinne ogrody działkowe wspierają również różne akcje charytatywne np. poprzez przekazywanie zebranych – owoców i warzyw Państwowemu Domu Dziecka w Komarnie czy jadłodajni im. Św. Alberta w Lublinie. Promują również różne akcje edukacyjno-charytatywne np. w ROD „Malwa” inicjatywa przedszkolaków na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD).  Celem takich akcji jest edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na to, że żyją wśród nas osoby z różnymi dysfunkcjami. To także okazja do prezentacji terapeutycznych właściwości ogrodów oraz znaczenia pracy na działce dla poprawy zdrowia to także najlepsza forma integracji dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

                             

               Fot. Ewa Puczko              

Hotel dla owadów zapylających to ciekawostka, którą chce obejrzeć każdy przedszkolak. Teren wspólny w ROD „Drzewiarz” w Białej Podlaskiej zaplanowano tak aby dzieci mogły empirycznie poznać tajniki przyrody.

                           

Fot. Maria Krzewicka. Konkurs plastyczny w ramach Święta „Pieczonego Ziemniaka” w ROD „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej

Z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych spotykamy się również w ROD „Nasza Zdobycz” w Lublinie.            Zarząd ogrodu udostępnia przestrzeń dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych  im. M. Sękowskiego w Lublinie tworząc miejsce rehabilitacji społecznej, zawodowej i życia codziennego dla osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach tej działalności podopieczni wykonują prace na zajęciach ogrodniczych oraz rękodzielnictwie, która stanowi dla nich formę rehabilitacji. Korzystając z terenów ogólnych oraz infrastruktury ogrodowej prowadzone są zajęcia z uprawy warzyw i ogrodów ziołowych oraz zakładania łąk kwietnych.

                           

Fot. A.E. Michowska

Na terenie ogólnym  ROD „Piotruś” w Styrzyńcu we współpracy z gminą zorganizowano otwartą ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą z tablicami opisującymi trzy różne środowiska: leśne, wodne i polne. Udostępnioną przestrzeń systematycznie odwiedzają uczniowie ze szkół podstawowych nr:1, 2, 5, 9 w Białej Podlaskiej oraz grupy z przedszkoli publicznych nr 16 i 17 w Białej Podlaskiej, które obserwują naturalny świat roślin - różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne oraz bytujące tam zwierzęta.

                           

       Fot. Danuta Melańczuk. Tablica informacyjna ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w ROD „Piotruś” w Styrzyńcu

 Przewodnikiem – wskazówkami do spacerów po ścieżce edukacyjno-przyrodniczej jest tablica informacyjna z numerami tablic, z których można przeczytać o zwierzętach leśnych, wodnych, polnych i pięknych ptakach, które są pod ochroną.

Ogrody otwarte na inne formy rekreacji

Nowa forma spędzania czasu promująca aktywność fizyczną na świeżym powietrzu sprawdziła się już w Białej Podlaskiej, gdzie latem grupa członków klubu fitness przenosi się z gimnastyką na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa”. Otwarta przestrzeń i taniec kreują pozytywny obraz tętniących życiem ogrodów.

                           

                      Fot. Wioleta Raszuk. Gimnastyka przy Domu Działkowca w ROD „Malwa” w Białej Podlaskiej

Fakt, że ogród działkowy to dobre miejsce do uprawiania sportu i aktywnej zabawy, potwierdzili również mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego oddając liczne głosy na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta. Budowa placu zabaw dla dzieci i urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych zakwalifikowała się do realizacji uzyskując większość (aż 471) głosów mieszkańców. Inwestycja  zlokalizowana na terenie ogólnym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim, została sfinansowana w 100% z budżetu Miasta. Plac zabaw i siłownia to ogólnodostępne miejsce spotkań i aktywności zarówno dla dzieci, jak i seniorów. Chętnych do zabawy i ćwiczeń nie brakuje – z obiektu korzystają nie tylko działkowcy – plac i siłownia są dostępne również dla lokalnych mieszkańców.  

                        

                        

                                    Fot. A.E. Michowska. ROD „Przyszłość” Tomaszowie Lubelskim

Na terenie ROD „Piotruś” w Styrzyńcu oprócz ścieżki edukacyjnej znajduje się również ścieżka zdrowia z 14 urządzeniami do ćwiczeń. Z siłowni zewnętrznej korzystają nie tylko działkowcy i członkowie ich rodzin – ścieżkę zdrowia odwiedzają również członkowie klubu fitness z Białej Podlaskiej oraz uczestnicy zajęć organizowanych przez Dom Kultury „Piast” z Białej Podlaskiej.

                        

                               Fot. Danuta Melańczuk. Ścieżka zdrowia w ROD „Piotruś” w Styrzyńcu

Ogród działkowy - centrum kultury

Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych odbywa się coraz więcej wydarzeń o charakterze kulturalnym

W rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Nasza Zdobycz” w Lublinie w ramach współpracy z miejską instytucją kulturalną pn. „Warsztaty Kultury” w Lublinie odbywa się wiele imprez o charakterze kulturalnym.

Integracja środowisk ma miejsce na warsztatach fotograficznych oraz potańcówkach organizowanych w ogrodowym pawilonie. Warsztaty Kultury w Lublinie już dwukrotnie organizowały potańcówkę z udziałem Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego (nie tylko dla działkowców). W 2019 r. w świetlicy ogrodowej miała miejsce projekcja filmu „Symbioza” Katarzyny Łyszkowskiej. Dokument przedstawia przekrój społeczności działkowców na tle tętniącej życiem przyrody, ukazuje bez retuszu proste historie ludzi, którzy utożsamiają się z ogrodnictwem działkowym z różnych powodów. Bohaterowie filmu dzielą się swoimi doświadczeniami, a ich refleksje budują poczucie, że działka jest spójnym i ważnym elementem życia w mieście.

                        

                                                                    Fot. A.E. Michowska

Inny przykładem współpracy i uczestnictwa działkowców w życiu społecznym, jest coroczne uczestnictwo reprezentacji ROD „Piotruś” w Styrzyńcu w Dożynkach Gminnych i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez miasto. Symbolem integracji środowiska działkowców z mieszańcami jest okazały wieniec dożynkowy wykonywany z żywych kwiatów, owoców, warzyw i ziół pochodzących z upraw prowadzonych w ogrodzie.  Wieniec ten zwany jest „Królewiczem”, ponieważ jako jedyny nie jest ze zboża.

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Piotruś” w Styrzyńcu odbywają się też Dni Działkowca, Seniora oraz Święto Pieczonego Ziemniaka. Podczas tych uroczystości uczestnikom towarzyszy  Zespół Ludowy „Barwinek” ze Styrzyńca, jak też działkowcy - pasjonaci z akordeonem i perkusją.

                        

                                                                Fot. Danuta Melańczuk

W ubiegłym roku na terenie wspólnym ROD „Bluszczowa” w Lublinie działkowcy oraz mieszkańcy Lublina mieli możliwość obejrzenia spektaklu pt.: „Nowe szaty króla”, który został zorganizowany w ramach projektu pn. „Teatralne spotkania w dzielnicy Ponikwoda” realizowanego przy wsparciu Urzędu Miasta w Lublinie.

Wizerunek rodzinnych ogrodów działkowych, kojarzonych dotąd sezonową działalnością o charakterze ogrodniczym, coraz bardziej się zmienia. Tętniące życiem działki są pożądanym przez mieszkańców miejscem  tworzącym przestrzeń do spotkań, łączącym we wspólnotę osoby często z różnych środowisk. „Wychodzenie poza ramy ogrodu” coraz mocniej przybiera na znaczeniu. Inicjatywy łączące ogrodnictwo działkowe z działalnością edukacyjną oraz integrującą środowisko działkowców ze społecznością lokalną są mocnym akcentem wtapiającym ogrody działkowe w życie miasta.

 

Opracowanie: dr inż. Anna Ewa Michowska, PZD Okręg w Lublinie

Zdjęcia: Danuta Melańczuk, Maria Krzewicka, Anna Ewa Michowska, Ewa Puszko, Wioleta Raszuk.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.