Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ZIELEŃ MIASTA SZCZECINA 2021 - 04.03.2021

Szczecin zajmuje 3 miejsce pod względem powierzchni w Polsce. 1-sze miejsce w kraju to Warszawa - powierzchnia miasta to -51724 ha. 2-gie miejsce w kraju - Kraków- powierzchnia miasta to – 32685ha. 3-cie miejsce w kraju – Szczecin - powierzchnia miasta to 30 055 ha. Szczecin posiada 405 000 mieszkańców  i zajmuje 7-me miejsce w Polsce. Według WHO / Światowa Organizacja Zdrowia/która zaleca 50 m2 zieleni powinno posiadać miasto na każdego mieszkańca. 405 000 mieszkańców x 50m2= 20 250 000 m2 czyli 2025 ha zieleni.

Główne miejsca zieleni miejskiej to Cmentarz Centralny 167 ha, Park Kasprowicza, Park Żeromskiego -25ha, Park Dendrologiczny Kownasa 15ha, + liczne skwery zieleni, nasadzenia uliczne to łącznie stanowi około 300 ha powierzchni zielonej.

 Wszystko to w zielonym Szczecinie za mało zieleni wg WHO- winno być 2025 ha.

Jeżeli uwzględnimy około 1250 ha powierzchni przeszło 80-ciu ROD w Szczecinie to znacząco zwiększamy zieleń w mieście i poprawiamy warunki bytowania mieszkańców.

ROD pełnią funkcje rekreacyjną, społeczną – miejsce spotkań osób starszych, edukacyjną, ekologiczna, profilaktyki zdrowia, produkcji zdrowej żywności itd.             

 Ekologiczne ogrody miejskie w znaczącej części zaspakajają potrzeby społeczności lokalnej w produkty warzyw, ziół, różnorodnych owoców. W korektach studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, winna być usankcjonowana stała obecność ogrodów działkowych w naszym mieście.

Lokalizacja Szczecina w rejonie trzech puszczy: Wkrzańskiej, Goleniowskiej i Bukowej oraz  Las Arkoński nie zabezpiecza dostatecznie przed smogiem.

Rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy  jest to kierunek  walki ze zmianami klimatu i istniejącego smogu.

Śmierć pandemiczna zbiera żniwo w tylu krajach. Wcześniej zgony wywołane malarią i przytłaczająca większość zgonów wywołanych HIV oraz gruźlicą.

Kwestie klimatyczne w dużo większym stopniu przyciągają uwagę ludzi, ale wielu nie docenia wiedzy, którą trzeba posiadać, by zmierzyć się z całym zjawiskiem i spojrzeć na te sektory światowej gospodarki, które odpowiadają za największe emisje, a następnie znaleźć sposób na ich zmianę.

Jeśli nie patrzymy na różne źródła emisji i nie wkładamy większego wysiłku w walkę z tymi trudnymi problemami do zmiany, to tak naprawdę nawet nie zaczęliśmy tworzyć planu na walkę ze zmianami klimatu. A brak działań spowoduje, że stracimy kolejną dekadę, istotną z punktu widzenia innowacji.

Innowacje to długofalowy proces. I tylko one mogą przeciwdziałać najgroźniejszym skutkom zmian klimatu.                                              

Józef Romanowski 

Szczecin 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio