Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy dostaną więcej. Sesja Rady Miasta Świdnika. - 03.03.2021

W programie sesji Rady Miasta Świdnika w dniu 25.02.2021 r. znalazła się również uchwała zmieniająca uchwałę podjętą podczas styczniowej sesji w sprawie udzielania dotacji stowarzyszeniom prowadzącym na terenie miasta ogródki działkowe. Dzięki tym zapisom stowarzyszenia i związki zrzeszające działkowców będą mogły starać się o wsparcie na realizację różnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Miasto przewidziało w budżecie na te zadania pulę 100 tys. zł.

W styczniu ustalono, że zgłoszone przez działkowców projekty mogą otrzymać maksymalnie 50, proc. dofinansowania, ale na czwartkowej sesji burmistrz zaproponował poprawkę zwiększającą ten próg do 80 proc.

Jak wyjaśniali urzędnicy, ma to związek z napływającymi informacjami od stowarzyszeń, które sygnalizowały, że będą miały poważne trudności ze zdobyciem wkładu własnego na poziomie 50 proc. wartości inwestycji. Miasto postanowiło pójść im na rękę.

Jednak jeszcze zanim doszło do głosowania nad uchwałą w tej sprawie, radny Waldemar Białowąs zaproponował, aby dać działkowcom jeszcze więcej.

- Mam wniosek formalny. W związku z tym, że jest to bardzo ważna sfera działalności mieszkańców; ogródki to płuca miasta; jest to także rodzaj rodzinnej, wielopokoleniowej rekreacji, proponuję, aby zwiększyć to wparcie z 80 do 90 proc. Ogródki nie są terenami gminy miejskiej i nie mogą brać udziału w budżecie obywatelskim, gdzie ta partycypacja byłaby stuprocentowa - uzasadniał W. Białowąs.

Urzędnicy tłumaczyli, że można to zrobić, ale zaskutkuje to tym, że konkurs na dotacje przesunie się w czasie.

- Jeśli przegłosujemy ten wniosek i ten próg zostanie zwiększony, to z jakiego powodu zatrzymamy proces zbierania wniosków? - pytał radny Robert Syryjczyk.

Wniosek radnych klubu KO został poddany pod głosowanie. Za zwiększeniem dotacji do 90 proc. głosowali radni: Waldemar Białowąs, Robert Syryjczyk, Krzysztofa Kamińska, Grzegorz Doro-ba, Stanisław Skrok (KO), Katarzyna Denis, Stanisław Kubiniec, Marcin Magier, Mirosław Tarkowski (klub radnych burmistrza Waldemara Jaksona) i radni Świdnik Wspólna Sprawa - Magdalena Szabała, Maciej Kantor i Mariusz Wilk.

Przeciw byli: Kazimierz Bachanek, Roman Kozak, Janusz Królik, Andrzej Krupa, Kazimierz Patrzała i Aleksander Suski (klub radnych burmistrza), a od głosu wstrzymali się Tomasz Kociński, Włodzimierz Radek (klub radnych burmistrza) i Ireneusz Szutko (ŚWS).

Już po głosowaniu, władze miasta zaproponowały, że skoro taka jest wola większości radnych, można udzielić dotacji ogródkom na 100 proc. kosztów, ale po konsultacji z radcą prawnym okazało się, że nie jest to możliwe z prawnego punktu widzenia.

- To musi być dofinansowanie, a nie finansowanie. W imieniu pana burmistrza składam autopoprawkę, żeby to było 99 proc. - proponował wiceburmistrz Marcin Dmowski.

Ostatecznie propozycja burmistrza została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Poparli ją nawet ci radni, którzy wcześniej głosowali przeciw propozycji klubu KO.

źródło: Nowy Tydzień w Lublinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.