Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie nowych działkowców on-line w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu - 01.03.2021

Wychodząc naprzeciw nowym użytkownikom działek w dniu 23.02.2021o godzinie 16:00 odbyło się po raz pierwszy w tym roku szkolenie dla kandydatów i nowych działkowców. Szkolenie to miało zgoła inny wymiar niż dotychczas. W dobie wielu zakazów i ograniczeń związanych z pandemią Ośrodek Szkoleniowy w Delegaturze Rejonowej w  Zabrzu przygotował i przeprowadził szkolenie zdalne. Wszyscy kandydaci podający swój adres e-mail otrzymali zaproszenie link do szkolenia.

        

W szkoleniu w trybie on-line w formie konferencji uczestniczyło 16 nowych działkowców z zabrzańskich ogrodów. W przygotowanej prezentacji szkolenia zostały przedstawione i omówione początki ruchu działkowego w Polsce, działające struktury organizacyjne i obowiązujące akty prawne w Polskim Związku Działkowców. Przedstawiono aktualną sytuację w Związku i podjęte działania ostatnio tj. stanowisko w sprawie projektu o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, zwrócenie się z uwagami do projektu nowelizacji ustawy śmieciowej to niektóre inicjatywy, a wszystko to w obronie działkowców i Związku. Przedstawiono Programy jakie PZD realizuje np. Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD czy też Bioróżnorodność na Działce. Omówiono obowiązujące przepisy porządkowe zagospodarowanie działki zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, prawa i obowiązki działkowca, o obowiązku wnoszenia opłat za użytkowanie działki, zasad nabywania i zbywania praw do działki, ochrona roślin i znaczenie ekologicznych upraw. Uczestnicy szkolenia poinformowani zostali o przypadającej w tym roku jubileuszu rocznicy 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Poproszono o przestrzeganie obostrzeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii.

Odbiór zaświadczenia o ukończenia szkolenia, Regulaminu ROD i broszur, będzie można odebrać w biurze Zarządzie ROD.

Na koniec prowadzono ożywioną dyskusję, odpowiadano na zadawane pytania. Po wyczerpaniu przygotowanego materiału spotkanie zakończono, podziękowano wszystkim za obecność i życzono sukcesów oraz satysfakcji z korzystania i uprawiania działki.

 

 
 
                                  Marta Pawłowska
Przewodnicząca Rejonowego Ośrodka Szkoleniowego w Zabrzu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.