Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Dzikie wysypisko staje się pięknym ogrodem - 40 lat ROD "Aster" w Łomży - 25.02.2021

Dokładnie 40 lat temu działkowcy z Łomży rozpoczęli proces przekształcania dzikiego wysypiska w oazę zieleni. Rodzinny Ogród Działkowy "Aster" został założony na terenie byłego carskiego, wojskowego umocnienia polowego. Stanowił on fragment fortyfikacji Łomży zbudowanej na początku XX wieku. Po 1945 r. wojsko zrezygnowało z wykorzystania obiektu, a teren pozostał bez opieki. Powstało tu zwałowisko różnych odpadów, nieczystości i gruzu. Jak mówią pierwsi działkowcy, ziemia była kompletnie zdewastowana i zarośnięta chwastami.

W 1981 zorganizowano pierwsze zebranie, na którym wybrano zarząd i komisje statutowe.

     

Rozpoczęto wykonywanie niezbędnych prac, takich jak rekultywacja gruntu, ogrodzenie terenu, przygotowanie go do uprawy przez nawiezienie ziemi uprawnej, budowa infrastruktury ogrodowej. Ogromnym nakładem pracy działkowców, obszar stopniowo zyskiwał wygląd ogrodu. Rosły pierwsze drzewa i krzewy owocowe.

     

1986 rok - zakończenie konkursu na wzorową działkę.

     

W 1988 roku zakupiono barakowóz, który adaptowane na pomieszczenie gospodarczo - biurowe

     

1989 rok - 8 lat od założenia ogrodu.

     

W 1990 r. organizator ogrodu - Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łomży - przekazał nieruchomość w administrowanie Polskiemu Związkowi Działkowców. Od tego czasu powołano Społeczną Służbę Instruktorską pod kierownictwem Michała Leończuka, która pomagała nowym działkowcom poznać tajniki uprawy roślin i ochrony świata przyrody.

Przez kolejne 30 lat ogród stale ulegał modernizacji, dzięki wsparciu struktur PZD. Doprowadzono energię elektryczną, wykonano oświetlenie placu ogólnego. Wspólną pracą ochotników wybudowano sanitariaty, zbiorniki na nieczystości płynne i bieżącą wodę. Wyposażono w nowe urządzenia plac zabaw dla dzieci.

 

Efektem ciężkiej pracy całej społeczności ROD "Aster" było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie okręgowym na "Rodzinny Ogród Działkowy 2010"

   

     

     

     

W 2013 roku, działkowcy z zaangażowaniem wzięli udział w akcjach poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Za aktywną walkę w obronie praw działkowców, Krajowa Rada PZD nadała ROD "Aster" odznakę "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców"

     

Ostatnia dekada obfitowała również w liczne prace modernizacyjne. Między innymi zwiększono zasięg monitoringu wizyjnego, wbudowano plenerową siłownię.

W 2018 roku na terenie ogrodu odbyły się Okręgowe Dni Działkowca z udziałem działaczy społecznych PZD z województwa podlaskiego oraz przedstawicieli władz samorządowych.

     

W 2019 roku ROD "Aster" został laureatem konkursu krajowego i zyskał tytuł "Rodzinny Ogród Działkowy roku 2019"

Polski Związek Działkowców to ludzie, którzy od 40 lat przywracają życie terenom zniszczonym przez działalność człowieka.

 

Opracował Filip Roman instruktor ds ogrodnictwa Okręgu Podlaskiego oraz członkowie Zarządu ROD "Aster"

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.