Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wspiera ogrody działkowe - 17.02.2021

Spotkanie on-line z Wicemarszałkiem Województwwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim przeprowadzone 15 lutego 2021 r. było okazją do podziękowania za wsparcie udzielane rodzinnym ogrodom działkowym z 3 Okręgów PZD naszego regionu. Uczestniczący w spotkaniu prezesi Okręgów z Kalisza, Piły i Poznania: Jerzy Wdowczyk, Marian Praczyk i Zdzisław Śliwa wraz z zastępcami: Marią Fojt, Romanem Filipiakiem i Robertem Klimaszewskim oraz poznańskim inspektorem ds. inwestycji Jerzym Kucznerowiczem  podziękowali Panu Marszałkowi oraz pracownikom Urzędu Pani dyrektor Izabeli Witkiewicz i jej zastępcy Rafałowi Gilowi za ogromne wwsparcie, jakie Urząd Marszałkowski udzielił rodzinnym ogrodom działkowym w 2020 r. dofinansowując ogrodowe inwestycje kwotą 1 870 735 zl. Z dotacji na: remont i budowę sieci wodociądowych, naprawę dróg i alei ogrodowych, remonty ogrodzenia skorzystało 127 rodzinnych ogrodów działkowych, w tym 6 reprezentujących inne stowarzyszenia ogrodowe. Idea wsparcia ogrodów zrodziła się w 2018r., kiedy to z inicjatywy PZD, wspartej przez ówczesną Przewodniczącą Sejmiku Zofię Szalczyk, na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa  poświęconej ogrodnictwu działkowemu podjęto uchwałę umożliwiającą wspieranie rozwoju ogrodowych inwestycji w Wielkiopolsce. W ślad za tą uchwałą w minionym roku Urząd Marszałkowski na czele z prowadzącym to zadanie Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim rozdzielił dotacje ogrodom działkowym, które zostały wykorzystane i rozliczone. Skala potrzeb dofinansowania  inwestycji przeszła najśmielsze oczekiwania, gdyż liczba zgłoszonych przez ROD-y 133 wniosków musiała spowodować ograniczenie maksymalnej kwoty dotacji do wysokości 17 200 zł. Ze względu na powstałe z konieczności ograniczenie z przyznanej dotacji nie skorzystało 6 ogrodów, gdyż wsparcie było niewystarczające dla wykonania planowanego zadania. Prezesi Okregów podziękowali Panu Marszałkowi za przyznaną ogrodom pomoc, świadczącą o docenianiu roli jaką spełniają ogrody działkowe w życiu społeczeństwa.

Spotkanie było także okazją do omówienia dalszego wsparcia ogrodów działkowych w 2021r. Urząd Marszałkowski nadal będzie wspierał ogrodowe inwstycje na dotychczasowych zasadach. O dotacje ubiegają się kolejne ogrody, które dotychczas z nich nie korzystały. Według informacji przekazanej przez dyrektor Witkiewicz do Urzędu wpłynęły wnioski z 52 ROD. Mniejsza ilość złożonych wniosków zapewni zwiększenie wysokości dotacji  dla poszczególnych ogrodów, a  tym samym zapewni wieksze wsparcie dla ogrodowych budżetów. Nie uległa zmianie kwota przeznaczona w budżecie Sejmiku Województwa, która podobnie jak w 2020 r. wyniesie 2 000 000 zł. Uczestnicy narady przedstawili Panu Marszałkowi swoje uwagi dotyczące możliwości rozszerzenia zakresu inwestycji i sposobu ich rozdziału. Na zadane pytania odpowiadał Pan Marszałek i Pani dyrektor Witkiewicz, którzy wyjaśniali ograniczenia w zakresie możliwości dofinansowania inwestycji wynikające z zapisów obowiązujacego prawa.

Prezesi Okregów poinformowali także Pana Marszałka, że rok 2021 jest rokiem Jubileuszu 40-lecia PZD i zaprosili Pana Marszałka do uczestniczenia w jubileuszowych uroczystościach które, mamy taką nadzieję, będą mogły się odbyć nie tylko wirtualnie. Podziękowalismy sobie także za dotychczasową działalność i zlożyliśmy życzenia dalszej owocnej współpracy. Prezes Okręgu w Poznaniu zaprosił Pana Marszałka do uczestniczenia w Radzie Okręgowej w marcu organizowanej w trybie on line.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu w Poznaniu

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio