Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

PROBLEM DZIKÓW NA DZIAŁKACH ROD W SZCZECINIE - 16.02.2021

W dniu 12.02.2021 odbyło się robocze spotkanie w siedzibie Okręgu PZD w Szczecinie z przedstawicielami Urzędu Miasta Szczecin:

Panem Jackiem Kowalczykiem - Głównym Specjalistą ds. leśnictwa i łowiectwa oraz panem Ryszardem Czeraszkiewiczem – Łowczym Miejskim. W spotkaniu wziął udział Pan Zbigniew Hajduś Prezes Zarządu ROD „KOTWICZNA” w Szczecinie oraz Pan Andrzej Maciejewski z ROD „Kotwiczna” w Szczecinie

Okręg PZD reprezentował Wiceprezes Józef Romanowski oraz Dyrektor Biura Okręgu PZD w Szczecinie Pan Tomasz Olkuski.

Wiceprezes Okręgu powitał przybyłych gości.

Jednym z głównych tematów spotkania dotyczył sprawy dzików, które wybrały ogrody działkowe na terenie miasta Szczecina, jako miejsce pozyskiwania łatwego i obfitego pożywienia. Widok dzików w Szczecinie można określić, jako codzienność. Zwierzęta przestały bać się ludzi i regularnie odwiedzają tereny ogrodów działkowych na terenie miasta. Niszczą trawniki na alejkach, działki, ogrodzenia z siatki, mienie działkowców i stresują swoją obecnością działkowców.

Od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby dzików w Szczecinie. Choć zazwyczaj dziki nie są agresywne, to jednak wywołują niepokój wśród przebywających na działkach rodzin z dziećmi w czasie sezonu letniego oraz wyrządzają wymierne szkody.

 

Zgodnie z ustawą prawo łowieckie - populacja dzika powinna wynosić 1 dzik na tysiąc ha powierzchni terenu. Powierzchnia miasta Szczecin wynosi 30 055 ha. Zatem liczebność dzików w rejonie Szczecina powinna być około 30 dzików. Szacuje się ze do redukcji / odstrzału w Szczecinie jest potrzeba zmniejszenia obecnej populacje dzika minimum 1000 do 1400 osobników w skali roku. Liczby przedstawiają skalę występującego problemu i dotyczy przeszło 80 ROD w Szczecinie     

Proponujemy współdziałanie w kierunkach:

1. Odstrzał redukcyjny dzików w ilości ustalonej przez władze miejskie, samorządowe i Związek Łowiecki

2. Podjęcie dalszych działań w ROD w celu ograniczenia niszczenia upraw, alejek w ogrodach i niszczenie mienia przez dziki

3. Podajemy poniżej pakiet informacji dla lepszego poznania i zrozumienia problemu walki z dzikami na terenie ROD

Ulubionym dzika środowiskiem są podmokłe lasy liściaste, torfowiska, tereny bagienne, mokradła, i podmokłe łąki. Duża część naszych ogrodów jest usytuowana na takich terenach. Działkowcy mają niechcianego niszczącego sublokatora. Głównym pożywieniem dzika są trawy, zioła, krzewy, liście, korzenie, owoce leśne. Dzik je w zasadzie wszystko, choć preferuje pokarm roślinny. To, co jedzą dziki zależy od dostępności konkretnego pożywienia. Preferuje nasiona (żołędzie, orzeszki bukowe, nasiona sosny), korzonki, bulwy (ziemniaki, buraki cukrowe), cebulki. Zjada podziemne części orlicy pospolitej, jagody jałowca, trzcinę pospolitą, grzyby. Buszuje w kukurydzy. Zjada dżdżownice, ślimaki. Nie gardzi padliną. Poluje na gryzonie i krety. Rzadko zabija młode zajęczaki i sarny. Zjada też ptasie jaja i pisklęta. Rzadziej poluje na gady i płazy.

Dzik jest aktywny o zmierzchu i w nocy. Dzień spędza w legowisku. Żyje w niewielkich stadach (watahach). W przypadku braku pokarmu wchodzi w szkodę rolnikom na pola uprawne ziemniaków, buraków i roślin strączkowych.

Wszystkożerny. Dzik znany jest z rycia (buchtowania) w ziemi w celu poszukiwania pokarmu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Ze względu na rycie jest uważany za zwierzę pożyteczne, gdyż spulchnia ziemię i wyjada larwy szkodników. Czyni szkody na polach uprawnych ziemniaków. W ogrodach niszczy uprawy i cebulki kwiatów.

Rozmnażanie

Ruja (huczka) przypada w okresie od listopada do lutego. Samce walczą o samice. Ciąża trwa od 114 do 140 dni. Samica rodzi zwykle od 2 do 8 młodych i karmi je do 3,5 miesiąca. Od 3 tygodnia młode przyjmują pokarm stały. Dojrzałość płciową samice osiągają po 8-10 tygodniach. Zakaz polowania na lochy występuje w okresie od 16 stycznia do 14 sierpnia. Zbiorowe polowanie można prowadzić w okresie od 1 października do 15 stycznia. Upolowane dziki przeznacza się głównie na mięso. Na dziki polują wilki i rysie. Dzik waży od 30 do nawet 230 kg. Jak szybko biega dzik? To niezwykłe, ale szarżujący dzik może osiągnąć prędkość około 40-50 km/h. Ucieczka w takim przypadku nie ma sensu. Czy dziki zapadają w sen zimowy? Nie, dziki są aktywne przez cały rok.

Przedstawiciele Urzędu Miasta wskazali Rodzinnym Ogrodom Działkowym działania prewencyjne, jakie mogą spowodować zmniejszenie bytowania dzików w ROD. Do takich działań należą:

1. Szczelne ogrodzenia ROD

2. Zamykanie furtek i bram wjazdowych w ogrodzeniu zewnętrznym ROD. Montowanie furtek z zabezpieczeniem przed otwieraniem

3. Odpowiednie składowanie resztek żywieniowych na terenie ROD, zabezpieczenie tak, aby nie były dostępne dla dzików.

4. Edukacja działkowców dotycząca dyscypliny i ochrony wspólnie ogrodu, omawiana podczas dorocznych Walnych Zebrań w ogrodzie

5. Likwidacja punktów dokarmiania zwierząt na terenie ogrodu, które to punkty zachęcają dziki do odwiedzin ogrodu

6. Edukacja poprzez Internet, publikacje związkowe, przez działaczy działkowych itd.

7. Współdziałanie działkowców sąsiad z sąsiadem i zgłaszanie nagannego zachowania sąsiada do Zarządu ogrodu z troski o dobro wspólne a nie traktować tego, jako donosicielstwo

8. Podane powyżej - to nowe zadanie dla tzw. społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest każdy działkowiec

Podany szerszy pakiet informacji dotyczący dzików, po to, ażeby bliżej zorientować działkowców jak zachować się, na co dzień.

Dla informacji podjemy, że obowiązuje prawo łowieckie z dn. 13 X 1995r, Dz. U. z 2020 poz. 67, ustawa o ochronie zwierząt z dnia 11 III 2004r Dz. U. z 2018 poz. 1967, kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 poz. 2096

Zgodnie z polskim prawem dziki, jak i wszystkie zwierzęta łowne, są własnością Państwa Polskiego. Polskie prawo nie przewiduje sytuacji zamieszkiwania dzikich zwierząt łownych w miejscu innym niż las. Zgodnie z prawem odłowu dzików dokonuje się wyłącznie na terenach produkcyjnych i użyteczności publicznej. Obecnie w związku z zagrożeniem Afrykańskiego Pomoru Świń nie wykonuje się odłowu dzików i ich wywozu w inne miejsca, a jedynie odłów z uśmierceniem. Praktycznie nie prowadzi się również dostatecznej ilości odstrzału zwierząt. W ocenie dyskutujących ażeby ograniczyć powstawania dalszych szkód to trzeba zmniejszyć obecna populacje dzika minimum 1000 do 1400 osobników w skali roku.   

Do wykonania tak dużej pracy potrzebne jest współdziałanie - podejmujących decyzje o odstrzale redukcyjnym przez osoby uprawnione, zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim, decyzje administracyjne i odpowiednie środki finansowe.

Po zakończonej dyskusji Wiceprezes okręgu PZD podziękował uczestnikom za spotkanie i za podjęte wspólne kierunki działania.     

Wiceprezes                                                                                                   

Okręgu PZD w Szczecinie                                                                                                      

Inż. Józef Romanowski   

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio