Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje dla ROD Okręgu PZD w Pile w 2020 roku - 09.02.2021

W 2020 roku pomimo pandemii  Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu PZD w Pile realizowały zadania inwestycyjne i remontowe zgodnie z Uchwałami Walnych Zebrań Sprawozdawczych oraz na podstawie uchwały nr 92/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 21.04.2020 roku w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 r. w związku ze stanem pandemii.

W 2020 roku  rodzinne ogrody działkowe otrzymały łącznie: 496.569,00 złotych dotacji na dofinansowanie realizowanych inwestycji i remontów:

- Samorządy Gmin: przekazały łącznie: 142.400,- złotych  w tym:  Piła 50.000,- złotych, Wronki 33.600,- złotych,  Czarnków - 15.000,- złotych, Chodzież -10.500,- złotych, Łobżenica - 12.000,- złotych, Rogoźno -8.000,- złotych, Wyrzysk - 6.000,- złotych, Jastrowie -4300,- złotych Gołańcz - 3.000,- złotych.

Gmina Zakrzewo ze swoich środków doprowadziła wodę do ROD "Poziomka" w Zakrzewie.

ROD "Malwa" w Pile oraz ROD "Krokus" - Mirosław Ujski otrzymały  wsparcie w postaci materiałów do realizowanych zadań od  byłych zakładów patronackich.

Samorządy Gmin przyznały środki dla 30 ROD   w oparciu o przyjęte przez Rady Gmin Uchwały na dofinansowanie ROD z zakresu ekologii i ochrony środowiska, na zagospodarowanie terenów ogólnych, na budowę i modernizację infrastruktury ROD  w celu  poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ogrodów działkowych i  na zadania tworzące warunki dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych.

- z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - 278.400,-  złotych - dotacje w wysokości od 2,500 -17.200,- złotych otrzymało 19 ROD na dofinansowanie modernizacji ogrodzeń, sieci wodnych oraz  urządzeń w  hydroforniach ROD.

- z Krajowego Zarządu PZD - 70.200,- złotych.  Dotacje otrzymało 7 ROD oraz 2 ROD pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD na realizowane zadania z zakresu modernizacji ogrodzeń, sieci wodnych, melioracji ROD, budowy altan śmietnikowych oraz na adaptację altany na biuro dla zarządu ROD.

- Okręgowego Zarządu PZD - 5.569,- złotych. Dotacje otrzymały 3 ROD na modernizację bram i infrastruktury ROD.

Wszystkie 47 rodzinnych ogrodów działkowych co stanowi 58% ROD Okręgu PZD, które otrzymały dotacje do realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych głównie ze środków działkowców - wykonały je  i  zgodnie z przeznaczeniem wykorzystały przyznane środki finansowe.

Okręgowy Zarząd PZD skierował w styczniu 2021 roku podziękowania do wszystkich Przewodniczących Rad Powiatu, Rad Miejskich i Gminnych, Starostów, Prezydenta  m. Piły, Burmistrzów i Wójtów, którzy wsparli finansowo rodzinne ogrody działkowe naszego okręgu w 2020 roku wraz ze stosowną  prośbą o dalsze wspieranie naszej działalności w tym trudnym czasie trwania pandemii.

 

Ewa Kubaczyk

Kierownik Biura

OZPZD w Pile

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio