Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

SIEDLECKIE OGRODY DZIAŁKOWE NIEZAGROŻONE - 08.02.2021

Miasto Siedlce przystąpiło do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Siedlce, w jego założeniach tereny rodzinnych ogrodów działkowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą utrzymuje się dotychczasową formę użytkowania. Studium zakłada również, że ogrody działkowe stanowią trzon systemu przyrodniczego miasta. Teren największego w mieście ROD „Złote Piaski”stanowi klin napowietrzający miasto, gdzie nie może być poprowadzona zabudowa wysoka. Ponadto przez teren tego ogrodu przebiegają linie elektroenergetycznych wysokiego napięcia, które powodują ograniczenia dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. To dodatkowo zabezpiecza istnienie ogrodu.  W studium planowana jest także nowa ulica przy ROD „Witamina” łącząca dwie ulice Piaskową i Przymiarki, gdzie znajduje się największy kompleks ogonów działkowych w Siedlcach.

Marek Golec

Instruktor Krajowy

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio