Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

INWESTYCJE NA RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH ŚWINOUJŚCIA REALIZOWANE BĘDĄ ZE WSPARCIEM MIASTA! - 04.02.2021

Modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Granica” oraz dofinansowanie zadania pn. Remont „Domu Działkowca” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, odnowienie pomieszczeń oraz zaadaptowanie jednego z nich na bibliotekę, naprawa ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kotwica” to inwestycje dwóch największych świnoujskich ogrodów. Zgłoszone do dofinansowania ze środków budżetu miasta, zyskały poparcie radnych podczas obrad sesji 2 lutego. 

Przystępując do dyskusji nad projektami zgłoszonymi przez dwa największe świnoujskie ROD, radni mieli już za sobą posiedzenia stałych komisji, które zdecydowanie poparły te wnioski.

Projekt zyskał także poparcie klubów. Zgodnie z podjęta uchwałą, leżąca na niemal 57 hektarach ROD „Granica” otrzyma 100.000 złotych, a ROD „Kotwica” 50.000.

Przyjęcie projektu gorąco rekomendowała radnym zastępca prezydenta Barbara Michalska, która podkreślała ważne społeczne funkcje, jakie pełnią ogrody. Pani prezydent przypomniała rajcom, że już w ubiegłym roku przyjęli uchwałę, która umożliwiła dysponowanie środków budżetowych na wsparcie zadań realizowanych przez zarządy ROD. 

Prezentujący poparcie wniosków Jan Borowski z klubu Koalicji Obywatelskiej zauważył też, że Świnoujście powinno wspierać nie tylko utrzymanie, ale także rozwój ogrodnictwa działkowego. Przy tej okazji mówca rekomendował prezydentowi ideę tworzenia nowych ogrodów w mieście, która wychodzi naprzeciw realizowanemu przez Polski Związek Działkowców programowi rozwoju ROD w Polsce. 

Projekt przychylnie przyjęła także druga część Sali. Podkreśliła to liderka świnoujskiej lewicy - Joanna Agatowska. Zdecydowane poparcie i korzyści jakie uzyskuje miasto wspierając ogrody na swoim terenie podkreślił w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Staszyński. Także klub PiS bez zastrzeżeń przyjął propozycję dofinansowania dla ROD. Przyznane kwoty stanowią jedynie dofinansowanie. Aby starać się o nie zarządy musiały wykazać, że dysponują zabezpieczeniem wkładu własnego dla realizacji zaprezentowanych projektów.

Z dziesięciu świnoujskich ogrodów działkowych, w tym roku o dofinansowanie swoich projektów wystąpiły cztery. Pieniądze otrzymają jednak tylko dwa, ponieważ pozostałe wnioski nie spełniły formalnych wymogów przewidzianych w uchwale Rady Miasta. Działkowcy mają nadzieję, że w kolejnych latach uda się zrealizować więcej projektów. 

         

Przewodnicząca Kolegium Prezesów świnoujskich ROD.

Teresa Napiórkowska   

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio