Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nowy ROD na poznańskiej Głuszynie - 02.02.2021

Na poznańskiej Głuszynie powstaje nowy ogród działkowy.  Za budowę ogrodu odpowiada Urząd Miasta Poznania, który zgodnie z umową zawartą z Polskim Związkiem Działkowców, Okręgiem w Poznaniu  odbudowuje ogród działkowy w związku z likwidacją ROD Zjednoczeni na Smochowicach. Warto zwrócić uwagę, iż projekt całego ogrodu zakłada 205 działek.
W obecnej chwili Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. wybudują 75 działek o powierzchni od 300 do nawet 500 mkw, co stanowi rekompensatę za likwidację ww. ROD.  Na terenie nowego ogrodu działkowego wybudowany będzie Dom Działkowca, parking  oraz sanitariat, postawnie również sieć wodna oraz sieć energetyczna. Budynek Domu Działkowca
o powierzchni 400 mkw. będzie jednokondygnacyjny, z dużą salą, zapleczem kuchennym oraz pomieszczeniem technicznym. Bryła budynku Domu Działkowca została zaprojektowana na planie trzech sześciokątów foremnych. Na terenie nowego ogrodu planowane jest wybudowanie placu zabaw wyposażonego w ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Budowany parking ogrodowy pomieści 50 samochodów.

Nowobudowany Rodzinny Ogród Działkowy na Głuszynie w Poznaniu ma zostać przekazany PZD i działkowcom pod koniec kwietnia 2021 r. Wydział  Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania udzielił informacji o końcowym etapie robót związanych z budową nowego  ROD na poznańskiej Głuszynie. Harmonogram Urzędu Miasta Poznania przewiduje przekazanie nowego ROD w terminie około 30 kwietnia 2021 r. Do tego czasu wykonawca ma dopiąć spraw wykończeniowych, aby przygotować ogród do przeprowadzenia stosownych odbiorów, gwarantujących bezpieczeństwo oraz wydanie pozwolenia na użytkowanie ROD przez PINB.

 

Agata Wróbel – Dyrektor Biura Okręgu

Justyna Fryska – Inspektor ds. terenowo - prawnych

  

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio