Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje dla ROD w Okręgu Sudeckim PZD w 2020 r. - 21.01.2021

Dotacje z Funduszu Rozwoju ROD

Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju w 2020 roku przyznał z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD dotacje   wysokości 64.880 zł dla 8 rodzinnych ogrodów działkowych:

 1. ROD „Nad Potokiem” w Jeleniej Górze – 7.500 zł na remont sieci wodociągowej,
 2. ROD „Podzamcze” w Szczytnej – 4.000 zł na budowę studni głębinowej i hydroforni,
 3. ROD „Miasto” w Wałbrzychu – 10.000 zł na remont ogrodzenia zewnętrznego,
 4. ROD „Róża” w Jaworzynie Śląskiej – 10.000 zł na modernizacja sieci wodociągowej,
 5. ROD „Astra” w Kudowie-Zdroju – 3.380 zł na budowę ogrodzenia zewnętrznego,
 6. ROD „Szklarski Potok” w Szklarskiej Porębie – 10.000 zł na budowę studni głębinowej,
 7. ROD „Łomniczka” w Karpaczu – 10.000 zł na budowę studni głębinowej,
 8. ROD „Stokrotka” w Strzegomiu – 10.000 zł na budowa sieci wodociągowej.

Wszystkie środki pochodzące z Funduszu Rozwoju ROD były przeznaczane na działania inwestycyjne i remontowe w ROD związane z zagospodarowaniem i modernizacją rodzinnych ogrodów działkowych.

Ciągła modernizacja i podnoszenie funkcjonalności infrastruktury ROD wpisuje się w Program Unowocześniania Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku, który został przyjęty uchwałą nr 5/IV/2015 Krajowej Rady PZD w dniu 25 listopada 2015 roku, który jest realizowany w ROD w Okręgu Sudeckim.

Dotacje celowe z budżetów gmin

W 2020 roku w Okręgu Sudeckim PZD dotacje celowe z budżetów gmin otrzymało 10 ROD w wysokości  63.400 zł:

 1. ROD „Astra” w Kudowie-Zdroju – 4.400 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia zewnętrznego,
 2. ROD „Podzamcze” w Szczytnej – 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej,
 3. ROD „Krokus” w Stroniu Śląskim – 5.000zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia zewnętrznego,
 4. ROD „Szklarski Potok” ze Szklarskiej Poręby – 5.000zł z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej,
 5. ROD „Wolność” w Bielawie – 7.500 zł z przeznaczeniem na elektryfikację ROD,
 6. ROD „Relaks” w Świdnicy – 9.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej,
 7. ROD im. „Ks. Bolko” w Świdnicy – 9.000 zł z przeznaczeniem na elektryfikację i utwardzenie miejsc postojowych,
 8. ROD „Irys” w Świdnicy – 4.000 zł z przeznaczeniem na modernizację miejsc postojowych,
 9. ROD „Tulipan” w Świdnicy – 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika hydroforowego,
 10. ROD „Aster” w Świdnicy –  6.000 zł z przeznaczeniem na elektryfikację ROD.

Z pozyskanych środków zostały przeprowadzone najpotrzebniejsze remonty oraz dokonano modernizacji istniejącej infrastruktury. Wszystkie powyższe zadania podejmowane były z inicjatywy zarządów ROD i przy wparciu gmin zapewniły działkowcom wyższy standard korzystania z ROD i korzystnie wpłynęły na użytkowanie działek.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące rodzinne ogrody działkowe na obszarze danej gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu tej gminy. Dotacje mają służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy i mogą być przeznaczone w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Warto również  wspomnieć, że działania zarządów ROD, które prowadzą do poprawy infrastruktury ROD, poprawiają bezpieczeństwo instalacji i sieci ogrodowych, ułatwiają możliwość przejazdu i postoju służb ratunkowych doprowadzają do poprawy stanu bezpieczeństwa w  ROD, które zostały przyjęte w Otwartym programie bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych PZD, przyjętym  uchwałą nr 4/XXX/2019 Krajowej Rady PZD w dniu 6 września 2019 roku.

Budżet obywatelski

ROD „Jubilat” w Lewinie Kłodzkim jako jedyny ROD z Okręgu Sudeckiego PZD otrzymał środki finansowe z budżetu obywatelskiego. Wniosek Zarządu ROD przeszedł pozytywną weryfikację i znalazł się wśród 44 projektów poddanych pod głosowanie. W trakcie głosowania uzyskał poparcie wielu mieszkańców gminy, co spowodowało, że projekt znalazł się na 8 miejscu przeznaczonym do dofinansowania. Z budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego ROD „Jubilat” otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty ogrodowej. Teren ogólny ROD, na którym została postawiona wiata, będzie  miejscem integracji działkowców oraz społeczności lokalnej. W związku z tym, że  zarząd ROD współpracuje z lokalną szkołą, to będą odbywać się tam także różne prelekcje dotyczące m.in. przyrody i ekologicznej uprawy roślin.

Powyższe działania i plany Zarządu ROD „Jubilat” w Lewinie Kłodzkim wpisują się w Otwarty Program Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych, który został przyjęty uchwałą nr 1/VI/2016 Krajowej Rady PZD w dniu 22 marca 2016 roku.

Fundusz przeznaczony na usuwanie klęsk żywiołowych w ROD

W 2020 roku w wyniku długotrwałych ulew deszczu teren tren ROD „Perła” w Kłodzku został zalany, co spowodowało poważne zniszczenia w infrastrukturze ogrodowej. Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 5 i 6 statutu PZD oraz uchwały nr 13/III/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r., przyznał z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla ROD „Perła” w Kłodzku dotację w wysokości 5.000 zł. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków PZD możliwe było szybkie przywrócenie oderwanej nawierzchni drogi wewnętrznej oraz zerwanej głównej bramy ROD.

Powyższy fundusz jest funduszem celowym i jego środki przeznaczane są na udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji wewnątrzorganizacyjnych dla rodzinnych ogrodów działkowych prowadzonych przez Polski Związek Działkowców, w szczególności na odtworzenie zniszczonej przez klęskę żywiołową infrastruktury ogrodowej.

Modernizowanie infrastruktury ogrodowej w ROD jest zadaniem stałym realizowanym przez zarządy ROD w celu utrzymania ogrodów  nie tylko dla działkowców i tylko na dziś. Ogrody działkowe, jako element ogólnej infrastruktury miast, funkcjonują ciągle, ponieważ takie jest społeczne zapotrzebowanie. Dlatego samorządy lokalne, które dbają o wszechstronny rozwój miast i ich wizerunek, doceniają rolę i znaczenie ogrodów działkowych dla społeczności lokalnych, czego dowodem jest finansowe, a często też i rzeczowe wspieranie  inicjatyw i działań Polskiego Związku Działkowców na rzecz unowocześniania  infrastruktury ROD.

 

Agata Brzezińska

Inspektor ds. inwestycji

Okręg Sudecki PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio