Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Noworoczna narada Przewodniczących Kolegiów Prezesów - 19.01.2021

Tradycyjnie u progu nowego roku spotykają się w Okręgu Poznańskim przewodniczący kolegiów prezesów, by podsumować miniony rok i omówić czekające nas zadania w nowym 2021 roku. W tym roku spotkanie odbyło się w dniu 18 stycznia 2021 r., ze względu na panujący stan epidemii koronawirusa spotkanie obyło się on line przy użyciu komunikatora TEAMS. W spotkaniu prowadzonym przez Prezesa Okręgu uczestniczyli także członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu oraz pracownicy Biura Okręgu.

Po tradycyjnych życzeniach noworocznych przekazanych przez prezesa Zdzisława Śliwę Przewodniczącym, a za ich pośrednictwem działkowcom ich ogrodów dokonano oceny działalności kolegiów w 2020r. Prezes Okręgu wskazał na trud działania Związku i wszystkich organów statutowych PZD w roku 2020 ze względu na cały czas panujący stan epidemii Covid – 19 i tym samym wielokrotnie znaczne utrudnienia w bezpośrednich kontaktach, zarówno z zarządami ROD, jak i działkowcami. Prezes podziękował Przewodniczącym Kolegiów za trud włożony w pracę na rzecz ROD. Podsumowując działalność kolegiów Prezes wskazał, iż w Okręgu Poznańskim funkcjonuje 22 kolegiów prezesów ROD spełniających ważną rolę  w takich kwestiach jak np. pozyskiwanie środków na rozwój ROD z jednostek samorządu terytorialnego. Podsumowano również kampanię sprawozdawczą w ROD w roku 2020, która ze względu na trudny okres i zagrożenie epidemiologiczne była bardzo utrudniona.

Finanse PZD w roku 2021 przedstawione zostały przez główna księgową Okręgu Izabelę Białasik. Zgodnie z decyzjami Krajowej Rady PZD podjętymi na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r. wysokość składki członkowskiej w roku 2021 wynosi niezmiennie 6 zł (uchwała nr 12/VII/2020), również wysokość partycypacji nie ulega zmianie  i wynosi 9 gr/m2 (uchwała nr 13/VII/2020)/. Jednocześnie zdecydowano o przełożeniu decyzji w zakresie Funduszu Amortyzacyjnego ROD na rok 2022. Poinformowano również zebranych, iż prowadzone są pracę nad wytycznymi dla ROD do sporządzania sprawozdań finansowych. Główna księgowa wskazała również na obowiązek ROD w zakresie zawarcia umów przez zarządy ROD na zarządzanie i prowadzenie PPK. Termin zawarcia umowy dla ROD kończy się 23 kwietnia 2021 r.

W dalszej kolejności omówiono ważne aspekty funkcjonowania ROD.  Główny specjalista ds. ogrodniczych Magdalena Klessa –Kiec przedstawiła zasady gospodarki odpadami w ROD oraz toczące się prace nad  zmianą ustawy „śmieciowej”, bowiem dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Omówione zostały problemy, jakie zdaniem Okręgu powinny być uwzględnione w dalszych pracach legislacyjnych. Niepokój działkowców wzbudza przede wszystkim możliwy wzrost opłat za wywóz śmieci, stąd konieczność powrotu do kompostowania na działkach i rozdrabniania gałęzi po cięciu drzew.   

Ponadto omówiono opłaty za wodę z ujęć własnych ROD oraz możliwości uzyskania zwrotów nadpłat od Wód Polskich. W ramach naszego Okręgu przedmiotowa spraw dotyczy 66 ROD.

Jerzy Kucznerowicz - inspektor ds. inwestycji w Biurze Okręgu przedstawił zasady prowadzenia inwestycji  w ROD oraz możliwość uzyskania dotacji na rozwój infrastruktury ROD. Ważną kwestię  stanowią zapisy ustawowe wskazujące na możliwość uzyskania dotacji dla ROD z jednostek samorządu terytorialnego. Zwrócono uwagę na fakt, iż ROD już drugi rok z zarządu mogą starać się o wsparcie inwestycji w ROD z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także na możliwość uzyskania dotacji z środków Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji OZ. Zachęcał także do ubiegania się o dotacje z budżetów obywatelskich, zwłaszcza tam, gdzie dotacje z gmin są niewielkie.

Pracownice działu terenowo-prawnego Biura Okręgu Justyna Fryska i Anna Socha wskazały efekty toczącej się regulacji stanu prawnego gruntów ROD, a także na niezbędną dokumentację podczas prowadzenia procedury czasowych zajęć ternu ROD. Ponadto wskazano, iż na dzień dzisiejszy 2/3 ROD ma sporządzony plan zagospodarowania, nie mniej jednak nadal na terenie Okręgu nadal funkcjonuje 72 ROD, które mają plan nieaktualny lub planu nie posiadają w ogóle. Konieczne jest podjecie starań calem sporządzenia planów w tych ROD w jak najszybszym terminie.

Przedstawiono również działanie Ośrodków Finansowo – Księgowych na terenie Okręgu. Ośrodek działający w Poznaniu funkcjonuje od 2006 r. i na dzień dzisiejszy prowadzi księgowość dla 106 ROD. Od października 2020 nowy Ośrodek funkcjonuje w Lesznie prowadząc księgowość dla ROD z Leszna i Kościana, docelowo również planujemy rozbudowę Ośrodka i prowadzenie spraw finansowych dla ROD z Rawicza i Gostynia. W najbliższym czasie planowane jest również otwarcie Ośrodka Finansowo – Księgowego w Gnieźnie.

Podczas narady omówiono również  wdrażanie programu DGCS PZD System w ROD na terenie naszego Okręgu. Dane  w tym zakresie przedstawione zostały przez Izabelę Białasik oraz Roberta Kilmaszewskiego – I wiceprezesa Okręgu, który również pełni funkcje  koordynatora DGCS na terenie Okręgu. Przypomniano, iż dyżur telefoniczne koordynatorów DGCS PZD System w roku 2021 odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Magdalena Klessa – Kiec przedstawiła informację  na temat szkoleń prowadzonych przez Okręg w roku 2020. Zwróciła uwagę na fakt, iż od października 2020 r. wszyscy nowi działkowcy mają możliwość odbycia szkolenia on line poprzez platformę szkoleniową do której link znajduje się na stronie internetowej Okręgu. Dotychczas ze szkolenia on – line skorzystało 300 nowych działkowców. Podkreśliła także, że dostarczane przez Jednostkę Krajową broszury szkoleniowe są bardzo przydatne dla nowych działkowców i zarządy ROD winny zaopatrywać nowych działkowców w tę literaturę, by uzupełnić w ten sposób brak możliwości bezpośredniego udziału w szkoleniach.

Radca prawny Okręgu Karolina Skrzypczak przedstawiła najważniejsze sprawy prawne prowadzone przez Okręg. Jednocześnie zwróciła uwagę, iż bardzo dużą rolę odgrywa fakt, iż wszelkie decyzje zarządów ROD w zakresie wypowiedzeń umów dzierżawy działkowej muszą być zatwierdzane przez Okręgowy Zarząd. Dzięki temu zapisowi statutowemu udaje się uniknąć wielu spraw sądowych . Przypomniano również iż w roku 2021 nadal obowiązuje telefoniczny dyżur radcy prawnego dla działkowców  w każdy wtorek od 10:00 do 13:00.

Podczas narady omówiono także kwestię corocznych szkoleń dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Wspólnie ustalono, iż ze względu na ciągle panujący stan epidemii i zagrożenie dla zdrowi i życia ludzi szkolenia odbędą się w trybie on – line.

Na zakończenie spotkania Prezes Okręgu wskazał, iż nadal prowadzone są pracę nad opracowaniem wytycznych do prowadzenia walnych zebrań w ROD w roku 2021. W najbliższym czasie Krajowy Zarząd PZD podejmie ważne decyzje w powyższej sprawie. Po ich uchwaleniu zostaną przekazane do ROD oraz będą omawiane z zarządami ROD podczas planowanych narad on -line.

 

dr  inż. Agata Wróbel
dyrektor Biura Okręgu

  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio