Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Bezpieczny Rodzinny Ogród Działkowy - 07.12.2020

Rozpoczął się sezon jesienno-zimowy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Coraz krótsze dni i szybko zapadająca noc sprzyjają „nieproszonym gościom” na działkach.

Włamania do altan działkowych, kradzieże, podpalenia i inne odmiany wandalizmu w ogrodach zdarzają się o każdej porze roku, jednakże zimową porą jest ich zdecydowanie więcej.

Biorąc pod uwagę fakt, usytuowania ogrodów, które  w zdecydowanej większości położone są na uboczu, znacznie oddalone od głównych ulic i osiedli mieszkaniowych należy podejrzewać, że podobnie jak w latach minionych działki odwiedzą złodzieje i chuligani. Natomiast w altanach działkowych schronienia przed zimnem będą poszukiwać bezdomni.

Podejmowane przez bezdomnych próby ogrzania się za wszelką cenę, są poza celowymi podpaleniami, główną przyczyną pożarów altan w ROD. W pożarach tracą zdrowie, a często nawet życie.

By ograniczyć a w przyszłości wyeliminować tego typu zjawiska przynoszące działkowcom i ogrodom  same szkody, zniszczenia i straty finansowe należy wdrożyć wypracowane przez Polski Związek Działkowców standardy i środki ochrony.

Ich skuteczność zależy w dużej mierze od podejmowanych działań, inwencji i zaangażowania całej społeczności ogrodowej.

Dobra współpraca działkowców i Zarządów ROD ze służbami porządkowymi i Ośrodkami Pomocy Społecznej znajduje się na jednym z pierwszych miejsc zwiększających bezpieczeństwo w ROD.

Dobrym rozwiązaniem jest również wykupienie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej.

Zakup rozszerzonej ochrony od ryzyka dewastacji i kradzieży z włamaniem pozwoli nie tylko zrekompensować koszty usuwania szkód, ale umożliwi odtworzenie i przywrócenie działki do pierwotnej postaci.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa o których nie należy zapominać, to:

1. Nie zostawiaj w altance i na  „widoku” przedmiotów wartościowych.

2. Nie opowiadaj nikomu o tym, co przechowujesz  w altance.

3. Obserwuj osoby nieznajome, które bez celu chodzą po Ogrodzie

4. Powiadamiaj Ośrodek Pomocy Społecznej w przypadku podejrzenia zamieszkiwania w altanie działkowej osoby bezdomnej.

5.  Powiadamiaj Policję o podejrzanie zachowujących się osobach.

6.  Opuszczając działkę zabezpiecz pozostawione mienie.

7. Oznakuj swój sprzęt lub go ubezpiecz  (grawer, farba, polisy).

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio