Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD z Jastrzębia Zdroju „Ruptawiec” i „Malwa” zakończyły realizację małych grantów - 25.11.2020

W 2020 roku Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju ogłosił procedurę tzw. „małych zleceń”, której podstawę prawną stanowi artykuł 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dwa jastrzębskie Rodzinne Ogrody Działkowe „Malwa” i „Ruptawiec” wystąpiły o małe granty. Przy wsparciu Przewodniczącej Delegatury Rejonowej w Rybniku wypełnione wnioski złożyli w Urzędzie Miasta Jastrzębia Zdroju.

       

Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” z Jastrzębia Zdroju 22 lipca 2020 roku podpisał umowę na realizację zadania publicznego „ Malwa EKO – powrót do natury” z Urzędem Miasta Jastrzębie Zdrój. ROD Malwa postawił na edukację ekologiczną i gospodarkę odpadami, ponieważ to są dwie, ściśle ze sobą powiązane sprawy mające na celu przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa do świadomego i właściwego, zgodnego z prawem, postępowania z odpadami. To był cel Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa”. Zarząd ogrodu podjął wielokierunkowe zadania tj:

  • Zrębka – ekologiczne wykorzystanie niepotrzebnych gałęzi w ogrodzie, do tego celu został zakupiony rębak,
  • Założenie ogrodowego kompostownika, gdzie wszyscy działkowcy mogą oddać nadwyżkę swoich odpadów bio,
  • Zaproszenie owadów do ogrodu zakładając kwitnącą łąkę na terenie wspólnym,
  • Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów szkoleniowych.

              

Natomiast Rodzinny Ogród Działkowy „Ruptawiec” 17 sierpnia 2020 rozpoczął realizację zadanie publicznego pt. ,,Magiczny zakątek’’. Celem zadania było stworzenie ekologicznego, przyjaznego i pełnego uroku miejsca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Ruptawiec. Odpowiednio zagospodarowany teren, oraz dobór gatunków roślin w zakątku zwabia owady, ptaki i zachęca do odwiedzania tego miejsca mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Nowo utworzony ,,Magiczny zakątek’’ zapewnia doskonałe warunki do spędzania czasu w ciszy i spokoju, obserwacji przyrody, owadów czy ptaków. Jest to znakomite miejsce do odpoczynku i kontemplacji wśród zieleni. Nie jest to tylko chwilowy trend, to powrót do natury i przywrócenie bioróżnorodności. To był cel, i nadal będzie dla ROD „Ruptawiec”, podęli szereg działań, majce na celu poprawę uświadomienie społeczności działkowej i lokalnej jak ważna jest bioróżnorodność.  ,,Magiczny zakątek’’ znajduje się w  samym sercu ogrodu niedaleko malowniczo położonego stawu otoczonego laskiem. Dla realizacji zadania wykonano:

  • Zakup tablicy informacyjnej, która została umieszczona przy utworzonym zakątku w miejscu dostępnym dla wszystkich odwiedzających ogród,
  • Ustawiono skrzynie na rośliny – zostały utworzone podwyższone rabaty kwiatowe i ziołowe. Dzięki odpowiedniemu doborowi gatunkowemu powstały kompozycje roślin miododajnych, ziół oraz krzewów.
  • Zakupiono i rozmieszczono hotele dla owadów, karmniki i budki lęgowe dla ptaków.
  • Na terenie wspólnym założono łąkę kwietną, która dodaje naturalistycznego charakteru temu miejscu.

Magiczny zakątek wyposażono w ławki, które umożliwiają zatrzymanie się na chwilę relaksu i spokojną obserwację przyrody.

Zrealizowane projekty skierowane były do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, działkowców ale i do dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży. Podjęte i zrealizowane „małe projekty” wniosły znaczący wkład w poprawę środowiska przyrodniczego i zwiększyły świadomość ekologiczną wśród całej społeczności miasta.

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio