Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacja z budżetu Gminy Piła dla rodzinnych ogrodów działkowych - 23.11.2020

Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Piły otrzymały dotację celową z budżetu Gminy Piła w wysokości 50.000, - tysięcy złotych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła.

Przyznane środki Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły podzieliło dla n/w ROD, które realizują zadania inwestycyjne i remontowe:

-  Rodzinny Ogród Działkowy „Nafta” - dotacja 10.000, - złotych   na dofinansowanie wymiany ogrodzenia ROD i bramy wjazdowej.

-  Rodzinny Ogród Działkowy "BELFEREK" - dotacja 10.000, - złotych   na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ROD - wiata magazynowa,

- Rodzinny Ogród Działkowy "Przemysłówka" - dotacja 10.000, - złotych na dofinansowanie budowy infrastruktury ROD - budowa wiaty śmietnikowej, oświetlenie alejek lampami solarnymi,

- Rodzinny Ogród Działkowy "CALINECZKA" - dotacja   5.000, - złotych na wykonanie utwardzenia terenu z polbruku przy nowym biurze dla Zarządu ROD,

- Rodzinny Ogród Działkowy im. 40-lecia WP - dotacja 7.500, - złotych na dofinansowanie wymiany ogrodzenia ogrodu oraz bramy,

- Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Staszica - dotacja 7.500, - złotych na dofinansowanie modernizacji sieci energetycznej ROD II etap.

Wszystkie wnioski z ROD zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgowy Zarząd PZD.  Władze miasta przekazały już środki finansowe do ogrodów. Zarządy rozpoczęły realizację zadań, które poprawią estetykę ogrodów oraz poprawią warunki korzystania z nowej infrastruktury przez działkowców ROD oraz społeczności lokalnej.

Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły składa Prezydentowi Miasta Piły podziękowanie za przyznaną dotację w 2020 roku.

 

Ryszard Grzelak Przewodniczący

Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio