Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych- Rozwój ogrodów- dobry prognostyk na przyszłość - 16.11.2020

Rodzinne Ogrody Działkowe realizują obowiązki prawne nałożone przez przepisy o ochronie danych osobowych RODO. Niezbędnym narzędziem do przestrzegania zapisów dyrektywy unijnej jest posiadanie odpowiednio wyposażonej siedziby Zarządu. Każdy działkowiec zdaje sobie sprawę, że siedziba pozwala na załatwienie spraw statutowych w  przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, a najważniejsze z  zachowaniem poufności  danych osobowych. W Grudziądzu jednym z ogrodów, który na Walnym Zebraniu podjął decyzję o powstaniu siedziby był Rodzinny Ogród Działkowy „Olszynka”. Ze względu na położenie ogrodu, malowniczy krajobraz leśny, brak wolnego terenu, na którym można byłoby zlokalizować siedzibę, znaleziono rozwiązanie alternatywne . Zakup kontenera biurowego, w zakupionym kontenerze znajduje się wyposażenie techniczne, a także podłączono media: prąd, wodę, przed biurem umieszczono tablicę ogłoszeniową, a w przyszłości powstaną kwiatowe rabaty. Ogród wystąpił do Krajowego Zarządu PZD o wsparcie ogrodu z programu Budowy Siedzib. Obecny rok jest trudny dla wszystkich, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku, działkowcy będą mogli swoje sprawy załatwiać w nowej siedzibie.

Zarząd ROD „Olszynka” mimo trudnego okresu i panującej pandemii,   utwardził miejsce na kontenery na śmieci. Bliskość lasu i możliwa obecność w nim zwierzyny zmusza do przestrzegania czystości i gospodarowania odpadami w możliwie sprawny sposób. Zresztą - każdy działkowiec ceni czystość i porządek nie tylko bliskiej okolicy. Wokół ogrodów znajdują się liczne ścieżki idealne na spacery lub jazdę rowerem. Ale to nie wszystko, na terenie ogrodu istniał już punkt czerpalny wody pitnej, ale mimo problemów z wykonawcą, warunkami atmosferycznymi, deszcze powodowały opóźnienie prac inwestycyjnych. Działkowcy odetchnęli z ulgą, gdy rozpoczęły się prace polegające na rozprowadzeniu wody wzdłuż alejek ogrodowych. Obecnie inwestycja jest w toku, będziemy śledzić przebieg pracy, wrócimy z obiektywem aparatu do ROD „Olszynka” na wiosnę. 

Rozwój ogrodów działkowych jest priorytetem dla Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców , Okręgu oraz dla zarządów ogrodów, dlatego dbajmy o nasze ogrody, bo gospodarują na nich nie tylko starsi ludzie ale  coraz więcej młodych rodzin, z dziećmi.

Tekst: Małgorzata Jasińska

Foto: Halina Gehlhaar- Prezes ROD „Olszynka” w Grudziądzu

  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio