Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Jak cukier puder - 13.11.2020

Każdego roku o tej samej porze, ziemia na wielu działkach pokrywa się warstwą białego proszku. Gleba wygląda tak, jak ciasto oprószone cukrem pudrem, tymczasem to wapno stosowane bez analizy gleby.

Choć wielu producentów wapna zachęca do corocznego jego stosowania, należy używać go z rozsądkiem. Żadna substancja nie pozostaje obojętna w stosunku do gleby i wywiera na nią określony skutek. Nie wszystkie uprawy wymagają wapnowania, a jeżeli już stosujemy wapnowanie, to z głową.

Wapno stosuje się w celu podwyższenia pH gleby i naprawienia struktury gruzełkowatej, która z kolei wpływa na zwiększenie porowatości, lepsze napowietrzenie i wzrost  aktywności organizmów żywych; poprawie ulega cyrkulacja wody i dostępności składników mineralnych, co sprzyja lepszemu wzrostowi systemu korzeniowego. Dzięki wapnowaniu powstrzymujemy procesy biodegradacji gleby, ograniczamy szkodliwe działanie metali ciężkich, a to wpływa na poprawę jej żyzności.

Najlepiej jest stosować najdrobniej zmielone wapno węglanowe CaCO3 (kreda pylista, kreda pastewna, mączka wapienna lub kreda jeziorna). Wapno węglanowe uzyskiwane jest poprzez kruszenie i mielenie skał wapiennych lub jako kopalina w kopalniach odkrywkowych. Aby spełniło swoje zadanie nie powinno zawierać zanieczyszczeń ani wody.  Przewapnowanie nie jest możliwe, ponieważ wapno działa wolno i rośliny pobierają tylko potrzebną ilość wapna z gleby.

Nigdy nie łączmy nawozów wapniowych z fosforowymi, siarczanowymi i potasowymi, ani z obornikiem. Bezpośrednio po wapnowaniu nie należy sadzić roślin, a  nawozy możemy zastosować dopiero 3-4 tygodnie po wapnowaniu. Wapno dokładnie mieszamy z glebą, nigdy nie pozostawiamy go na powierzchni.

Na działkach nie powinno stosować się wapna tlenkowego CaO (palonego lub  budowlanego) ponieważ jest ono bardzo aktywne i łatwo jest przewapnować glebę.  Wapno palone powstaje w wyniku prażenia kamienia wapiennego i w reakcji z wodą powstaje silnie żrący wodorotlenek wapnia Ca(OH)2, który całkowicie zabija życie glebowe.

Jadwiga Brzozowska

OP PZD Rzeszów

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio