Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Miasto Piotrków Trybunalski wspiera działkowców! - 09.11.2020

2 listopada zostały ogłoszone wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego na 2021r. Po raz pierwszy Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadziła do projektu Budżetu Obywatelskiego kategorię "Rodzinne Ogrody Działkowe". Projekty zgłaszane
w ramach Budżetu Obywatelskiego mogły dotyczyć spraw z zakresu:

  1. sportu, rekreacji, kultury, oświaty;
  2. bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
  3. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
  4. wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię cieplną;
  5. remontu obiektów użyteczności publicznej.

 

Swoje projekty zgłosiły cztery z piętnastu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, znajdujących się na terenie miasta. Ostatecznie podczas głosowania mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego wybrali do realizacji w 2021r. dwa projekty tj. "Punkt poboru czystej wody źródełko" w ROD im. Marii Konopnickiej na kwotę 26 500 zł (1029 oddanych głosów) i "Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD Słoneczna Polana" na kwotę 90 000 zł (1002 oddane głosy).

Modernizacje Rodzinnych Ogrodów Działkowych finansowane z projektu Budżetu Obywatelskiego umożliwia samorządom art. 17 ustawy o ROD – „1. Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Modernizacje z pewnością pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz poprawią warunki korzystania z działek przez ich użytkowników.

Społeczność działkowa liczy na przychylność samorządu w modernizacjach Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz  kontynuację kategorii Rodzinnych Ogrodów Działkowych w projektach Budżetu Obywatelskiego również w przyszłości.

Tekst:

Tomasz Pągowski

Wiceprezes ROD „Słoneczna Polana” w Piotrkowie Trybunalskim.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.