Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Realizacja Programu Rozwoju ROD w partnerstwie władz miasta Grudziądza - 05.11.2020

W dniu 3 listopada 2020 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, doszło do spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców , w osobach: Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotra Gadzikowskiego oraz Przewodnicza Kolegium Prezesów Grudziądz Północ p. Małgorzata Jasińska,  w spotkaniu uczestniczył również Wojciech Witkowski Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
W związku z narastającym zapotrzebowaniem na działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca 2020 roku, członkowie rady postanowili zainteresować tematem związanym z brakiem wolnych działek włodarzy  miast. Stosowne pismo z Jednostki Krajowej PZD otrzymał również Prezydent Miasta Grudziądza. Powstanie nowych ogrodów, oraz rozwój już istniejących, w dużej mierze zależy od władz miejskich. Krajowa Rada PZD zwróciła się o pomoc i wsparcie w tworzeniu nowych ogrodów działkowych, a na powyższym spotkaniu z Prezydentem Miasta Grudziądza otrzymaliśmy propozycję zwiększenia istniejącej bazy ogrodów o kolejne 5 hektarów
Grudziądz to kolebka ogrodnictwa działkowego, a dla mieszkańców naszego miasta, ogrody są miejscem wypoczynku, rekreacji, odskocznią od problemów życia codziennego. Rozwijanie pasji ogrodniczych w obecnej sytuacji jest  bardzo ważne, mieszkańcy pragną  zaznać spokoju wśród zieleni, spróbować siły w ekologicznej uprawie warzyw i owoców dla całej rodziny. 
Kolejnym tematem było przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. Do włodarza miasta wpłynęła  uchwała oraz stanowisko Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD jak również apele zarządów grudziądzkich ogrodów, w których wskazano pozytywne aspekty funkcjonowania na terenie  miasta ogrodów działkowych, zasugerowano również obawy co do proponowanych zmian w studium. 
 
Prezydent Grudziądza zdementował informację i zapewnił przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, że przystąpienie do prac nad studium zagospodarowania przestrzennego miasta, nie będzie miało niekorzystnych konsekwencji dla ogrodów działkowych. Prezydent dołoży starań, aby w nowo tworzonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,  tereny na których obecnie zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe,  zostały określone jako ZD- ”zieleń działkowa”.  Tak, aby działkowcy mogli rozwijać swoje ogrody i bez obaw patrzeć w przyszłość. 
 
 
 
Małgorzata Jasińska - Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD "Grudziądz Północ"
  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.