Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Nowy Sad" w Stargardzie z dnia 03.11.2020r. - 05.11.2020

Stargard  03.11.2020r.

        

               MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ  I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 

                                                           S T A N O W I S K O

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Nowy Sad” w Stargardzie z dnia 03.11.2020r.

 

            Po zapoznaniu się z projektem ustawy „O inwestycjach w zakresie przeciw- działania skutkom suszy” stwierdzamy, że ustawodawca w projekcie ustawy nie zabezpieczył praw działkowców oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgodnie         z ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.      

            Projekt ustawy zakłada też zmiany w treści ustawy „Prawo Wodne”, która po raz kolejny niesprawiedliwie klasyfikuje działkowców do grupy „Inne”, co wiąże się     z ponoszeniem wyższych niesłusznych opłat. Głównym celem poboru wody w ROD jest przecież podlewanie upraw, czyli wykorzystanie wody na cele rolne, która ponownie wraca do gleby.

            Działkowcy z ROD im. „Nowy Sad” w Stargardzie uważają, że projektowana spec-ustawa w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy jest bardzo potrzebna, ale nie może być wprowadzona w życie bez poszanowania interesów ogrodów działkowych i samych działkowców.        

 

Do wiadomości:

  1. sekretariat@pzd.pl
  2. szczecin@pzd.pl                                                   Zarząd ROD „Nowy Sad”

                                               Prezes Zarządu Kazimierz Stępień    

                                                                            Sekretarz Zarządu Irena Kondereszko                           

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio