Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Program klimatyczny PZD w codziennej eksploatacji działki - 20.10.2020

Głównym założeniem i celem Programu klimatycznego PZD, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w ramach upowszechnienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród działkowców, poprzez promowanie zasad racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i zachowań prośrodowiskowych. Jak to rozumieć zwykłym codziennym działkowcom? O co chodzi  w tym programie?
Postaram się w kilku zdaniach przedstawić w jaki sposób wprowadziłem kilka prostych działań na własnej działce.
 
 
Głównymi obszarami działań programu klimatycznego są:
- Ochrona zasobów wodnych
- Gospodarka odpadami
- Odnawialne źródła energii 
 
1. Ochrona zasobów wodnych
 
Biorąc pod uwagę konieczność nawadniania niektórych upraw, prowadzonych na terenie działek w ROD, należy podjąć odpowiednie działania, mające na celu ograniczenie zużycia wody. Ostatnie lata pokazały że zimy są łagodne i bezśnieżne co prowadzi do zmniejszenia ilości wód podziemnych.
Na naszej działce wprowadziliśmy zbieranie wody deszczowej. Kosztem kilkuset złotych zakupiony został pojemnik 1000 litrów. Woda pozyskiwana podczas opadów które niekiedy są intensywne odprowadzane są z dachy altanki rynną do tegoż zbiornika, gdzie później wykorzystywana jest do podlewania upraw.
Drugą propozycją do ochrony zasobów wodnych jest tzw. retencjonowanie wody opadowej - nadmiar wody występujący zwykle po nagłych ulewach, powinien być odprowadzany do odstojnika na wodę np. oczka wodnego. Dlatego w naszym ogrodzie pojawiło się niewielkie oczko wodne w której gromadzimy wodę po opadową, a w upalne lato owady i inne żywe organizmy znajdują schronienie. W naszym oczku dom swój znalazły żaby, napoić się przylatują różne owady, motyle czy ważki.
Ważną sprawą jest także oszczędne podlewanie upraw. Rośliny najlepiej podlewać przed wieczorem – nigdy w czasie pełnego nasłonecznienia, mniej częstotliwie, a bardziej obficie. Podlewać powinno się rzadziej i na większą głębokość. Najbardziej efektywnym i oszczędnym sposobem podlewania jest nawadnianie kropelkowe które w najbliższym sezonie działkowym mam zamiar dopiero wprowadzić. Dobrym sposobem na zatrzymanie wody w uprawach jest ściółkowanie roślin - czyli spowolnienie wyparowywania wody poprzez ściółkowania korą lub drewnianymi zrębkami które otrzymujemy podczas przycinania drzew i zmieleniu ich rębakiem.
Na terenie działki usytuowaliśmy Hotele dla owadów w których różne okazy znajdują schronienie.
 
2.Gospodarka odpadami
 
Każdy szanujący się działkowiec wie że zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, jest zobowiązany do posiadania kompostownika i gospodarowania materią organiczną w obiegu zamkniętym. Kompostowanie części roślin pochodzących z działki, ogranicza ilość generowanych odpadów, a umiejętne gospodarowanie kompostem, znacząco poprawi żyzność gleby i jej zdolność do zatrzymywania wody. Tak więc obierki, skorupki, fusy, liście, drobne gałęzie, trawa, resztki roślinnego jedzenia, popiół drzewny, powinny być przeznaczone na kompost, gdzie uzyskujemy nawóz organiczny do wykorzystana w ogrodzie.
 
3. Odnawialne źródła energii
 
Następnym naszym celem w ogrodzie było ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez założenie instalacji fotowoltaicznych -pozyskujących energię ze światła słonecznego. Na terenie działki usytuowano kilka paneli solarnych i założono lampy led oświetlające teren ogrodu oraz alejkę dojazdową do działki oraz oczko wodne.
W obecnej sytuacji rynkowej urządzenia takie pojawiają się na rynku w coraz lepszych cenach i instalacje takich rozwiązań obniżają koszta eksploatacji naszych działek.
 
Materiał przygotowali : 
Dominika i Sebastian Wiączek
Działkowcy ROD Budowlaniec Grudziądz

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.